10. Koncert slovenských zborov

20.nov 2017

10. Koncert slovenských zborov

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

V sobotu večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutočnil jubilejný desiaty Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí.

Sústredenie slovenských vojvodinských zborov v Petrovci, na aké nás zboristi zvykli a ktoré pretrváva už celé desaťročie, tohto roku bolo trochu skromnejšieho rázu, aj napriek tomu, že šlo o jubilejný ročník.

Zmiešaný zbor Tília Stará Pazova

Členovia Komorného zboru Musica viva pripravili a následne aj zrealizovali desiate Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny.

V rámci koncertu sa každý z účinkujúcich zborov predstavil ukážkou zo svojho repertoáru, čiže s tromi – štyrmi piesňami.

Na tohtoročnom Koncerte slovenských zborov z Vojvodiny účinkovali štyri tunajšie spevácke zoskupenia a jeden hosťujúci zbor zo Slovenskej republiky.

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

Tohtoročný koncert zborov otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a moderovala ho Viera Dorčová-Babiaková.

Večierok zborového spevu

Na koncerte v Petrovci sa obecenstvu ako prví predstavil domáci speváci z Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Komorný zbor Zvony Selenča

So svojou dlhoročnou dirigentkou Annou Đurđevićovou na koncerte v Petrovci sa  predstavil aj Miešaný zbor Tília zo Starej Pazovy. Pri niektorých piesňach im hralo aj trio flautistiek.

Miešaný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zaspieval piesne zo svojho repertoáru pod vedením dirigentky Anny Crveniovej.

Spevácky zbor mesta Brezna zo Slovenskej republiky

Komorný zbor Zvony zo Selenče nevystal na koncerte ani tohto roku a zapôsobil prednesom cirkevných a svetských piesní pod vedením dirigenta a vedúceho Juraja Súdiho.

Na záver viacero piesní zo svojho repertoáru zaspieval aj hosťujúci Spevácky zbor mesta Brezna zo Slovenskej republiky pod dirigentským vedením Milana Pazúrika.

Celkom na záver speváci všetkých zborov si spoločne zastali na javisko a pod vedením Juraja Súdiho spoločne zaspievali pieseň Aká si mi krásna. Je to dlhoročná tradícia ukončenia tohto koncertu v Petrovci.

Po koncerte nasledovala spoločná družba a bližšie vzájomné utužovanie dlhoročného priateľstva v aule Základnej školy Jána Čajaka.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs