Na Rozospievanom Srieme v Starej Pazove: Zvíťazila Martina Kukučková z Boľoviec

20.nov 2017

Na Rozospievanom Srieme v Starej Pazove: Zvíťazila Martina Kukučková z Boľoviec

Tohtoročný, v poradí 18. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem odznel včera večer v staropazovskej divadelnej sále v organizácii MOMS Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

V mene Organizačného výboru hostí, účastníkov a divákov pozdravila a privítala predsedníčka Libuška Lakatošová. Okrem iného povedala, že je Sriem rozospievaný už veľa rokov a „vďaka týmto mladým spevákom, ktorí sa snaží piesňou, hudbou a krojom zachovávať aj svoju tradíciu a kultúru, slovenská ľudová pieseň na týchto priestoroch sa bude spievať ešte dlho rokov“. Na veľký význam usporadúvania tohto podujatia v príhovore poukázal aj Ján Brtka, predseda MSS. Medzi hosťami v obecenstve bola i Anna Tomanová-Makonová, predsedníčka NRSNM. Po zvučke festivalu – piesne Neďaleko od Vojky je Pazova zaspievala vlaňajšia víťazka Rozospievaného Sriemu Mária Bzovská zo Starej Pazovy.

Martina Kukučková

V súťažnej časti festivalu vystúpilo 8 spevákov z piatich prostredí: Igor Uheli zo Starej Pazovy, Matina Kukučková z Boľoviec, Jovana Trkuljová zo Šídu, Andrea Rumanová zo Starej Pazovy, Tijana Farkašová z Bingule, Ema Kočišová zo Starej Pazovy, Daniela Greksová z Dobanoviec a Maja Macková zo Šídu. Výkony spevákov sledovali a hodnotili odborná porota, porota obecenstva a porota pre ľudový odev. Podľa rozhodnutia odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Vladana Bzovská, Anna Verešová, Zlatko Chňupa, Jaroslav Petržľan a Vladko Miksád, víťazkou festivalu sa stala Martina Kukučková z Boľoviec.

Druhú cenu si vyspievala Maja Macková zo Šídu a dve tretie ceny Ema Kočišová zo Starej Pazovy a Daniela Greksová z Dobanoviec. Cena poroty obecenstva (pracovala v zložení Miroslav Pap st., Blaženka Dierčanová a Danica Galátová) sa dostala Jovane Trkuljovej zo Šídu.

Najpôvodnejšiu slovenskú ľudovú pieseň zaspieval Igor Uheli zo Starej Pazovy a najautentickejší kroj podľa príslušnej poroty (Ružena Červenská a Katarína Vršková) mala Andrea Rumanová zo Starej Pazovy.

Ceny najúspešnejším na festivale udelil Pavel Kukučka, predseda FV Rozospievaný Sriem. Spevákov sprevádzal slovenský ľudový orchester pod vedením Vladislava Forgáča

V revuálnej časti festivalu vystúpili Juraj Kubečka, zakladateľ festivalu a jeho dcéra Jana Kubečková – Vukovićová, tiež Mária Bzovská.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs