Trojdňový seminár Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci

20.nov 2017

Trojdňový seminár Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v dňoch od 17. do 19. novembra v miestnostiach Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci pod vedením riaditeľky Biljany Drakulićovej usporiadalo prvý seminár na tému Služba osobného sprievodcu dieťaťa s poruchami v rozvoji alebo invaliditou. Táto služba je akreditovaná republikovým Ústavom pre sociálnu ochranu.

Edukácie sa zúčastnili osobní sprievodcovia, ktorí už pracujú s deťmi niekoľko rokov, tiež potenciálni osobní sprievodcovia, členovia tímov inkluzívneho vzdelávania začnúc od škôlky po strednú školu z územia obce, predstavitelia Sociálneho strediska v Petrovci, predstavitelia medzirezortnej komisie, rodičia detí, ktoré používajú službu osobného sprievodcu.

Vedúcimi tréningu osobných sprievodcov počas seminára boli: pedagóg Katarína Majkićová, Ivana Koprivicová a Dragana Stankovićová, dlhoročné pracovníčky v oblasti sociálnej ochrany.

Na edukáčnom seminári bolo 25 účastníkov a finančne ho podporila obec Petrovec. Po skončení seminára a záverečnom testovaní osobní sprievodcovia získali licenciu na vykonávanie tejto práce sprievodcu detí s poruchami v rozvoji alebo invaliditou.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs