Financie pre Národnostné rady

21.mar 2018

Financie pre Národnostné rady

V pokrajinskej vláde dnes udelili zmluvy o financovaní aktivít národnostných rád národnostných menšín.

Predstavitelia Národnostných rád

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović a podpredseda vlády a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas udelili zmluvy predstaviteľom národnostných rád národnostných menšín, ktoré majú registrované sídlo na území Vojvodiny, na financovanie aktivít v roku 2018.

Vyčlenené 60,1 milóna dinárov

Na tieto účely je vyčlenené 60,1 milióna dinárov, z čoho 47,1 milióna dinárov na pravidelnú činnosť a 13 miliónov na rozvojovú činnosť. Prostriedky dostalo 15 národnostných rád: maďarská, slovenská, chorvátska, rumunská, rusínska, rómska, čiernohorská, bunevská, macedónska, ukrajinská, nemecká, česká, egyptská, aškalijská a grécka národnostná menšina.

Anna Tomanová-Makanová

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny dostala na pravidelnú činnosť 5.514.272,00 dinárov a na rozvojovú činnosť 1.264.800,00 dinárov.

Podľa slov Anny Tomanovej-Makanovej, prostriedky vyčlenené na rozvojovú činnosť budú môcť používať ustanovizne, ktorých je Národnostná rada zakladateľom alebo spoluzakladateľom. V prípade slovenskej národnostnej menšiny, NRSNM je zakladateľom iba Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, s pokrajinou je spoluzakladateľom Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, s Obcou Báčsky Petrovec je spoluzakladateľom Múzea vojvodinských Slovákov a s lokálnou samosprávou je spoluzakladateľom Galérie insitného umenia v Kovačici.    

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs