EHF suspendovala ženskú juniorskú reprezentáciu Srbska!

24.mar 2018

EHF suspendovala ženskú juniorskú reprezentáciu Srbska!

Šport a politika nejdú ruka v ruke! Napríklad, Svetová futbalová organizácia FIFA vo svojom štatúte striktne určuje, že ani jeden futbalový zväz, ktorý je členom FIFA, nesmie byť pod politickým vplyvom. Vláda žiadnej krajiny na prácu zväzov nesmie vplývať. Pre porušenie tohto pravidla FIFA na určitú dobu napríklad suspendovala Pakistan, Kuvajt, Indonéziu, Sudán, Guatemalu. Podobné štatúty majú aj medzinárodné organizácie v iných športoch.

Naposledy Európska hádzanárska federácia (EHF) v piatok  diskvalifikovala srbskú ženskú juniorskú reprezentáciu, pretože vláda Srbska rozhodla, aby sa na kvalifikačnom turnaji v Kovilove nezohral zápas medzi Srbskom a Kosovom.

Duel medzi dvomi juniorskými selekciami bol zrušený na základe rozhodnutia srbského ministra vnútra Nebojšu Stefanovića. EHF potom rozhodla, že srbská selekcia bude diskvalifikovaná zo súťaže.

Kvalifikačný turnaj mal prebiehať v Kragujevci, ale je presťahovaný do Kovilova pre bezpečnostné dôvody. Na ňom by hrať mali aj Nórsko a Slovensko. Srbské ministerstvo vnútra však rozhodlo, že ani zápasy Nórsko – Kosovo dnes a Slovensko – Kosovo zajtra zohraté nebudú.

Foto: IHF

Z ministerstva informovali, že je rozhodnutie o zrušení týchto zápasov schválené predovšetkým pre bezpečnostné dôvody, aby sa vyhlo eventuálnym konfliktom polície s občanmi.

Šport vs. politika

Šport a politika sa teda spájať nedajú. Spomeňme si len na nedávne nemilé scény z kvalifikačného zápasu medzi futbalistami Srbska a Albánska, pre ktoré bolo Srbsko drakonicky potrestané, lebo si UEFA vedome či nevedome nevšimla, v najlepšom prípade, chladné vzťahy medzi dvoma krajinami a to, že vzťahy dvoch národov často poznačujú konflikty.

Pre takéto dôvody, napríklad pri žrebe sa dbá, aby do tej istej skupiny nezaradili Rusko a Ukrajinu. Tiež Arménsko a Azerbajdžan.

V prípade diskvalifikácie srbskej ženskej juniorskej hádzanárskej reprezentácie si treba dať prst na čelo. Prečo EHF vôbec dovolila, aby v tej istej skupine boli Srbsko a tzv. republika Kosovo? Sa to úmyselne urobilo?

Z EHF, ale aj z EÚ, OSN, UEFA a iných organizácií očakávali, že ak Srbsko zohrá zápas v, podmienečne povedané, malom športe a na „iba juniorskej“ úrovni, svojrázne uzná nezávislosť Kosova? Pomysleli si azda „keď môžu hrať ženské juniorské hádzanárske tímy, prečo by nemohli hrať aj iné selekcie, v iných športoch, na iných úrovniach…“

Ak je tak, EHF v tom prípade, paradoxne priamo porušila svoj štatút, lebo do športu zapojila politiku!

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.