Bohatá a vynovená DIDA 2018

24.mar 2018

Bohatá a vynovená DIDA 2018

Včera v Pivnici slávnostne otvorili 24. ročník festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov. Už prvý deň predurčil bohatú a novinkami osvieženú náplň tohto tradičného divadelného sviatku.

Z vernisáže v Modrej sieni

V modrej sieni pri vchode do divadelnej sály otvorili najprv dve príležitostné výstavy. Po príhovore Kvetoslavy Imrekovej-Šusterovej o Výstave plagátov účinkujúcich predstavení na festivale DIDA 2018, ktorá je zároveň aj súťažou o najkreatívnejší plagát, hovorila Andrea Merníková, predsedníčka Organizačného výboru festivalu DIDA 2018. Práve z jej iniciatívy sa vlani prvýkrát na tomto podujatí usporiadala takáto výstava. Cieľom výstavy je motivovať výtvarných umelcov, grafických dizajnérov a ostatných záujemcov, ktorí majú radi výtvarne umenie, aby sa aj na takýto spôsob zapájali do práce lokálnych divadelných súborov. Štrnásť tohto roku účinkujúcich inscenácií dopĺňa 11 plagátov, ktoré zhodnotí komisia v zložení: Ma. Andrea Merníková, Mgr. Vlasta Bolehradská a Mgr. Miroslav Pap. Na záverečnom programe festivalu DIDA – v nedeľu 1. apríla – organizátori udelia ceny trom autorom najkreatívnejších plagátov. Výstavu plagátov si návštevníci môžu pozrieť počas celého festivalu v predsieni divadla.

Andrea a Kristína o bohatom programe festivalu

V spomenutej modrej sieni nainštalovaná je výstava výtvarných prác žiakov Základnej školy 15. októbra v Pivnici na tému Zážitok z divadla. Je to ďalšie pokračovanie úspešnej spolupráce OD Janka Čemana a miestnej základnej školy. O tohtoročnej akcii včera na vernisáži hovoril profesor výtvarnej kultúry v pivnickej škole Mgr. art.  Zvonimír Pudelka ArtD. Spolu s kolegyňou Bc. Art Vericou Tanackovićovou sa postarali o náplň tohto krásneho sprievodného podujatia. Autormi prác sú žiaci všetkých ročníkov pivnickej základnej školy a rôznymi technikami stvárnili to, ako sami vnímajú a pozorujú divadelný svet a umenie. Aj tieto práce súťažia a komisia v zložení: Verica Tanackovićová, Andrea Merníková a Zvonimír Pudelka ich vyhodnotí a udelí šesť cien v dvoch kategóriách (tri ceny pre nižšie a tri pre vyššie ročníky). Vyhlásenie odmenených prác bude vo štvrtok 29. marca o 15.30, keďže sa v ten deň (ako aj v stredu 28. marca) budú na tomto festivale hrať iba detské predstavenia. Na včerajšom otváracom ceremoniáli v modrej sieni sa prítomným prihovorila i riaditeľka ZŠ 15. októbra Tatiana Naďová.

Slávnostné otvorenie a prvá súťažná inscenácia

Festival DIDA 2018 otvoril Dr. Nebojša Kuzmanović

Nasledovalo slávnostné otvorenie festivalu DIDA. O bohatej náplni ústrednej časti podujatia hovorili Kristína Ďurčianska a Andrea Merníková. Zdôraznili, že tohto roku v repertoári festivalu je úhrne 14 divadelných inscenácii, z ktorých je 9 súťažných a 5 hosťujúcich a z tých súťažných až 6 sú detské. Radosť z nových detských inscenácií prejavila v príhovore aj Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM. Branislav Šušnica, predseda obce Báčska Palanka, zdôraznil podporu obce dedine Pivnica, ktorá bude aj naďalej pokračovať. Festival DIDA 2018 slávnostne otvoril Dr. Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

Presvedčiví Pivničania a ich Tajomný šepot

Po slávnostnom otvorení festivalu prvú súťažnú inscenáciu predviedol domáci divadelný súbor – Ochotnícke divadlo Janka Čemana. Zahrali komédiu Tajomný šepot autora Václav Šuplatu. Réžiu, dramaturgiu a úpravu textu mal na starosti Jaroslav Šimon. Bola to premiéra pivnických ochotníkov a zároveň režisérky debut skvelého pivnického herca Jaroslava Šimona. Na divákov predstavenie zapôsobilo aj presvedčivým výkonom hercov, aj silným odkazom.

Na dnešnom repertoári festivalu je knižná akcia Slovenského vydavateľského centra z Petrovca Vítanie jari s knihou ako i predstavenie zo Slovenska (Záhorácke divadlo zo Senice). Zajtra vystupujú Petrovčania a Kulpínčania.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs