48. Stretnutie pod lipami – v Jánošíku

10.jún 2019

48. Stretnutie pod lipami – v Jánošíku

V sobotu 8. júna popoludní v Jánošíku prekvitala mladosť, krásne slovo, pekná hudba a výtvarné umenie. V tejto juhobanátskej dedine sa totiž konalo 48. Stretnutie pod lipami. Už tradične zoskupuje autorov, ktorí svoje literárne a výtvarné príspevky uverejňujú v rubrike Rozlety časopisu pre mládež Vzlet.

Prispievatelia a čitatelia rubriky Rozlety časopisu Vzlet

Podujatie na dvore evanjelickej fary usporiadal časopis Vzlet a Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu. V spolupráci s cirkevným evanjelickým a. v. zborom v Jánošíku, tamojšou ZŠ Tomáša Garika Masáryka a Združením žien Jánošíčanka. Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Laureáti

Cenu za najlepší literárny príspevok vo Vzlete v období september 2018 až jún 2019 získalaštudentka slovenského jazyka a literatúry Jana Domoniová z Kysáča. Cena za najlepší výtvarný príspevok sa dostala do rúk základoškoláčke Lýdie Čemanovej z Kysáča. Prv menovaná na SPL absentovala, keďže práve bola na Slovensku v rámci študentského programu Erasmus; cenu jej udelia neskôr.

Šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková

Výtvarnú cenu laureátke odovzdala šéfredaktorka Vzletu.

Komisia pre udelenie literárnej ceny pracovala v zložení: predsedníčka PaeDr. Eleonóra Zvalená PhD, lektorka slovenského jazky a kultúry na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a členovia: spisovateľ Michal ĎugaMartina Bartošová, prekladateľka v Sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny a spoločenstvá AP Vojvodiny. Správu komisie prečítala jej predsedníčka.

Eleonóra Zvalená (zľava) a Martina Bartošová

O výtvarnej cene rozhodovala komisia v zložení: akademický maliar Michal Ďurovka predseda a členovia: akademický maliar Ján Agársky a karikaturista Vladan Nikolić.

Michal Ďurovka

Správu predniesol predseda komisie, ktorý taktiež otvoril výstavu výtvarných prác mladých rozletovcov a jánošíckych žiakov.

Program

Svoje literárne práce prečítali štyria autori, ktorí prispievajú do rubriky Rozlety časopisu Vzlet: čerstvé maturantky Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Emília Jana Pálešová z Erdevíka a Petra Častvenová z Petrovca, Kovačičan Ján Farkaš – tretiak Gymnázia Michala Pupina v Kovačici a Zuzana Tomášiková z Padiny – žiačka 3. ročníka Ekonomickej školy v Belehrade.

Príspevky laureátky Jany Domoniovej a Svetlany Gaškovej prečítala Irena Struhárová, pokým príspevok Branislava Popa prezentoval Samo Valent.

Danica Vŕbová (zľava) a Zdenka Valentová-Belićová

V rámci programu moderátorka Vŕbová mala rozhovor so spisovateľkou (svojho času laureátkov Ceny Rozletov) a prekladateľskou Zdenkou Valentovou – Belićovou. Potlesky za hru na syntetizátore zožal aj mladý hudobník z Vršca (pôvodom Jánošíčan) Andrej Horniak, budúci študent konzervatória v Bratislave.

Talentovaný hudobník Andrej Horniak

 

Príhovory

Po vstupných slovách moderátorky vkusného programu študentky srbčiny Danice Vŕbovej odzneli pozdravné príhovory. V mene hostiteľov príjemné odpoludnie účastníkom 48. SPL poprial jánošícky ev. farár Slađan Daniel Srdić.

Jánošícky ev. farár Slađan Daniel Srdić

K ďalšej tvorbe mladých rozletovcov vyzvala predsedníčka výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová.

Šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková ozrejmila, že účastníkov SPL jej rodná dedina víta prvý raz. Aj preto, lebo vlani cenu za najlepšie výtvarné príspevky získala Jánošíčanka Vinona Dudková.

Darčeky, návštevy…

Úradná časť 48. SPL sa skončila udelením priliehavých darčekov účastníkom programu a ďakovných listín podporovateľom podujatia.

Pred kaštieľom v Hajdušici

Nasledovala návšteva evanjelického a. v. kostola vyzdobeného ručníkmi v ústrety Svätodušnej nedele. Jánošícky ev. farár pripravil vhodnú prednášku, informujúc pozorné zhromaždenie, že u nás takúto výzdobu chrámu počas Turíc praktikujú len v Kovačici, Padine a Jánošíku.

Potom si hostia pozreli miestny etno dom a absolvovali spoločný obed v Dome kultúry, ktorý pripravili členky ZŽ Jánošíčanka.

Definitívnu bodku za tohtoročným SPL dali v neďalekej Hajdušici. Tam si obzreli chýrečný kaštieľ Dunđerských a krásny park. Zasmerovali aj do pravoslávneho kláštora Sv. archanjela Michala.

Mladí vzletovci, novinári Rádiotelevízie Vojvodiny a Hlasu ľudu sa nakoniec občerstvili v dome, v ktorom sídli Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, kde si pozreli aj krásnu etno-izbu. Vrátili sa domov s krásnymi dojmami z vydareného obsažného kultúrneho podujatia.

 

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs