Tretí prehliadkový deň 3xĎ

10.jún 2019

Tretí prehliadkový deň 3xĎ

Počas tretieho prehliadkového dňa boli až tri predstavenia mimo konkurencie. Škôlkári z PU Poletarac zo Starej Pazovy sa predstavili s Africkou rozprávkou,  žiaci nižších ročníkov z Art centra Chlieb a hry a SD VHV zo Starej Pazovy sa pohrali  s tieňami v predstavení Soľ nad zlato a mládežníci z Gynnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca predstavili sa po srbský s inscenáciou Ľúbostný list.

V súťažnej časti vystúpilo divadlo VHV z Báčského Petrovca s predstavením Traja zhavranelí bratia v réžii Svetlany GaškovejSKOS Detvan z Vojlovice predviedol inscenáciu Rozmarín v réžii Alisy Oravcovej. Na detskú porotu v Petrovskom predstavení najviac zapôsobili Mia Majerová a Milan Hemela a vo Vojlovickom Andrea Koláriková a Martin Holok. 

V nedeľu bola aj prezentácia detskej  knižnej produkcie SVC, ktorú na nevšedný spôsob  predstavili Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a Miroslav Gašpar, mladý, nádejný spisovateľ.

Vyvrcholením tretieho dňa bolo vyhlásenie odmenených a udelenie cien.

Prvú cenu podľa  odbornej  poroty  získalo  predstavenie Traja zhavranelí bratia z Báčského Petrovca. Prvodmenení získali cenu NR SNM – sošku Miry Brtkovej. Režisérka tohto predstavenia Svetlana Gašková získala cenu za najúspešnejšiu réžiu a scénografiu.  Mia Majerová získala cenu za najúspešnejšiu debutantku a Alexej Murtín za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu.

Druhú cenu a striebornú plaketu získalo predstavenie Rozmarín z Vojlovice. Tomuto súboru sa dostalo aj ocenenie za najúspešnejší kreatívny divadelný čin, za najúspešnejšie kostými odmenená je Tereza Veberová Oravcová a za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú  postavu na prehliadke Andrea Koláriková.

Tretiu cenu a bronzovú plaketu získalo predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka. Benjaminovi Tordajovi z tohto súboru dostala sa cena za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu na prehliadke.

Odborná prota udelila šesť rovnoprávnych cien za herecké výkony, štyri za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí a dve rovnoprávne ceny za kolektívnu hru. Detská porota odmenila najsympatickejších a najkomickejších herecov.

So želaním aby sa divadelným súborom darilo v práci aj ďalej a aby na prehliadku prišli aj o rok 26. Prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď zatvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NR SNM.

 

                                                              Anna Simonovićová

Foto: Alexander Pop

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs