Rozlúčka so školou ôsmakov v Petrovci

10.jún 2019

Rozlúčka so školou ôsmakov v Petrovci

Tanečné body aktuálnych ôsmakov pri rozlúčke so školou

Pri príležitosti svojho posledného vyučovacieho dňa v škole v piatok 31. mája po zazvonení školského zvonca na veľkú prestávku, generácia ôsmakov petrovskej Základnej školy Jána Čajaka prichystala príležitostný tanečný program a slávnostné odovzdávanie Čajakovho kľúča. Po programe nasledovalo spoločné defilovanie do parku pred obecnou knižnicou. Neskôr nasledovala aj úradná rozlúčka so školou.

Odovzdali Čajakov kľúč

Žiaci a ich triedni učitelia 8. ročníka v Petrovci aj tohto roku posledný vyučovací deň ukončili osobitným programom. Jeho divákmi boli žiaci a učitelia v ostatných ročníkov a vedenie školy.

Ôsmaci sa uniformovali do tričiek. Tie si dali účelovo natlačiť s heslami, ktoré ich charakterizujú.

Vykročili pri taktoch silnej hudby a známej queenovskej pesničky We Will Rock You okolo celého poschodia. Urobili čestný kruh. Dubaluvali nohami a tlieskali do taktu a potom sa bleskurýchlo rozbehli schodmi na prízemie do auly. Tam sa dievčatá a chlapcami nadbíjali v tanci. Pri rôznych melódiách a tanečných štýloch.

Žiaci školu opustili veselo a v tanečnom rade

Potom sa zoradili do dvoch radov a do mikrofónu čítali svoje odkazy svojim profesorom a prítomným žiakom.

V pokračovaní tohto podujatia ôsmaci vrátili riaditeľke školy Vlaste Werleovej Čajakov kľúč, ktorá ho má postrážiť do začiatku septembra. Potom ho odovzdá novým ôsmakom, aby symbolicky odomkli bránu školy, keď tu budú prijímať nových prváčikov.

Po programe ôsmaci spoločne defilovali ulicou XIV. VÚSB do parku pred obecnou knižnicou, na trhovisko a napokon aj na Námestie slobody, kde sa za prítomnosti náhodných okoloidúcich rozlúčili so školou.

Rozlúčka so školou

Najpočetnejšia generácia na škole

Aj tohto roku v júni Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa lúčila s ďalšou generáciou ôsmakov. Žiakov ôsmeho ročníka je 64 a ide o najpočetnejšiu generáciu aká je v aktuálnej chvíli na tejto škole. Ďalšie generácie už nedosahujú toto číslo.

Triedni profesori počas ôsmych rokov

Na záver svojho školenia na petrovskej základnej škole žiaci a triedni učitelia ôsmeho ročníka v piatok 7. júna v aule školy prichystali rozlúčkový program. Generáciu terajších ôsmakov, žiakov narodených v rokoch 2004 a 2005 viedli triedni profesori Jaroslav Lekár, Vladimír Melich / Andrej Medveď, Mária Andrášiková a Ján Benda.

Na hodine biológie

Spoločnými silami sa postarali o priliehavý kultúrny obsah večierka. Ten trval takmer dve hodiny.

V programe, ktorý prichystali v spolupráci aj s ďalšími profesormi, nechýbali ani spovede terajších „malých maturantov“, viaceré prednesy populárnych hitov, ale aj piesní s textovými úpravami na školské témy.

Najpočetnejšia generácia opúšťa petrovskú základnú školu

Terajšia generácia petrovských ôsmakov spoločne zaspievala a prichystali aj sólistické body. Žiaci si zahrali aj dve scénky: z improvizovanej hodiny biológie a scénku s tematikou hluchého telefónu. So školou a so svojimi profesormi sa lúčili dojímavými slovami.

Priliehavé kytice a darčeky odovzdali nielen triednym profesorom, ale aj predchádzajúcim triednym učiteľkám v nižších ročníkoch Miline Krajčíkovej, Anne Lovásovej, Vlaste Lomenovej, Jasne Ožvátovej, Anne Bakošovej a Jarmile Durgalovej.

Vukovci v školskom roku 2018/2019 v Báčskom Petrovci

Diplomy Vuka Karadžića

Žiačka generácie Kristína Speváková

V mene kolektívu školy s touto generáciou počítajúcou 64 žiakov zaradených do troch slovenských a jednej srbskej triedy sa rozlúčila riaditeľka školy Vlasta Werleová. Poslednýkrát ich podľa jednotlivých tried vyvolávala predstaviť sa prítomným rodičom a hosťom na večierku a ocharakterizovala ich podľa generačne prejavených vlastností.

Pripomenula, že ide o generáciu, v ktorej sú šiesti žiaci nositelia Diplomu Vuka Karadžića.

Na rozlúčku so školou – tanec s rodičmi

Tie následne s priliehavými odmenami odovzdala nasledovným žiakom: Maji Hricovej, Dávidovi Opavskému, Adele Beníkovej, Kristíne Spevákovej, Simone Đurićovej a Alexandrovi Gierovi.

Žiačkou generácie, ktorej patrila aj finančná odmena, sa stala Kristína Speváková.

Úradná časť večierka sa aj tento raz ukončila tradične. Bol to valčík žiakov s rodičmi. Zábava potom v škole pokračovala bez prítomnosti rodičov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs