Prezentovali knihu Zachovajme od zabudnutia-tradičný odev žien v Padine

10.jún 2019

Prezentovali knihu Zachovajme od zabudnutia-tradičný odev žien v Padine

Najslovenskejšia dedina vo Vojvodine bola v druhú júnovú nedeľu stredobodom kultúrnej udalosti. V miestnostiach Základnej školy maršala Tita premiérovali publikáciu Zachovajme od zabudnutia-tradičný odev žien v Padine, ktorú po dvojročnej namáhavej práci vydal Spolok žien v Padine.

 

Elenka Haníková

Kniha hovorí o tradičnom padinskom ľudovom odeve v minulosti až po súčasnú dobu. Hlavnou zberateľskou a spracovateľskou hybnou silou tohto projektu boli Elenka Haníková, predsedníčka Spolku žien v Padine a Zdenka Obšustová, diplomovaná etnologyčka.

Zdenka Obšustová

Okrem odborných posudkov a vzácnych informácii, ktoré pre publikáciu poskytli padinskí informátori Anna Brachnová, Pavel Petráš, Zuzana Masáryková a Anna Halajová, kniha je obohatená i fotografiami autorov Petra Dešića, Marka Markova, Paľa Sampora, Foto studia Centar Padina a Archívu SŽ v Padine. 

K premiére knihy bol usporiadaný aj príležitostný program, kde po úvodnom prihovore Zlatka Šimáka, predsedu ZO Kovačica, odzneli i úryvky z knihy, ktoré, okrem autoriek, čítal aj Janko Kolárik, predseda MOMS v Padine a Andrea Lomenová Sabová.

Jarmila Ćendićová

O knihe sa stručne zmienila Jarmila Ćendićová, historička umenia. Podujatie bolo dochutené hudobnými bodmi, ktoré mali na starosti Juraj Lavroš, fujarista, Anita Petráková, speváčka a huslistka, Ženská spevácka skupina pôsobiaca pri SŽ, Pavel Hološ, spevák, Daniel Cicka, padinský hudobník, kým s príležitostnou básňou k tejto slávnosti prispela Katarína Šuľová, padinská spolkárka.

Ženská spevácka skupina

Záverom podujatia organizátori prezentácie podelili čerstvé výtlačky knihy tým, ktorí na nejaký spôsob prispeli aby publikácia Zachovajme od zabudnutia-tradičný odev žien v Padine, uzrela svetlo dňa.

Krojované účastníčky podujatia

Kniha vyšla za finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obce Kovačica a dobrovoľných príspevkov návštevníkov Etno domu v Padine.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs