V Kysáči slávnostne privítali prvákov

11.jún 2019

V Kysáči slávnostne privítali prvákov

Z kysáčskej Základnej školy Ľudovíta Štúra na nedávnom rozlúčkovom večierku vyprevadili 41 malých maturantov. Včera slávnostne privítali nových 40 žiakov – prvákov.

Úsmevy, radosť, ale i pohľady plné obáv z neznámeho

Prváci sa budú vyučovať v dvoch triedach. V slovenskej je 28 žiakov, ktorých bude učiť Želka Páliková a v srbskej je 12 prvákov a učiteľkou triednej výučby je Anna Legíňová. Slávnostné prijímanie prvákov bolo v školskej telocvični za prítomnosti rodičov, starých rodičov, súrodencov a ich doterajších vychovávateliek v škôlke.

Uznanie pre žiačku generácie Leonu Marčokovú (prvá zľava)

Žiakom, ktorí si od septembra sadnú do školských lavíc a stanú sa členmi školskej spoločnosti, pestrý program prichystali štvrtáci so svojimi učiteľkami. V programe sa striedali recitácie, piesne, rytmický tanec, divadielko… Spievalo sa po slovensky, srbsky, ale i anglicky. Program moderovali Jana Jambrichová a Alexander Asodi.

Prítomným sa prihovorila najprv riaditeľka školy Anna Vozárová, ktorá vyrozprávala budúcim prvákom ako vyzeral jej prvý deň v škole. Malým zvedavým očkám prvákov tiež prezradila, že sa v škole budú učiť, aby boli múdri, ale aj tomu ako sa treba správať v spoločnosti a medzi kamarátmi.

Vyvrcholením nálady na tejto slávnosti bolo vyvolávanie budúcich prvákov, čo urobila pedagogička školy Maja Klicovová. Každý budúci žiak si zastával ku svojej učiteľke, aby potom obidve skupinky odišli do svojich budúcich tried.

Slávnostná nálada po ich odchode z telocvične pokračovala odovzdávaním knižných darčekov najúspešnejším ôsmakom. Týmto riaditeľka Vozárová popriala úspech na záverečných testoch, ale aj v ďalšom školení a živote. Pedagogička Klicovová potom vyvolávala tých, čo dosiahli výborný prospech, alebo pozoruhodné výsledky na súťaženiach z jednotlivých predmetov. Medzi najúspešnejšími bola i žiačka generácie Leona Marčoková.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs