V CIRKEVNOM ZBORE KOVAČICA II: Ožilo dielo mysle Zuzany Ďurišovej

18.nov 2019

V CIRKEVNOM ZBORE KOVAČICA II: Ožilo dielo mysle Zuzany Ďurišovej

 

Včera popoludní sa v sieni Cirkevného zboru Kovačica II uskutočnila prezentácia básnickej prvotiny Moje modlitby autorky Zuzany Ďurišovej (nar. 1945) z Kovačice.

Literárne vlohy Zuzany Ďurišovej pramenia zo začiatku 60. rokov, keď boli povšimnuté, nie len jej texty, ktoré zhudobnil známi kovačický hudobník Juraj Nemček, ale aj jej pekný hlas. Ako rozhlasová speváčka má hodne nahrávok v Novosadskom rozhlase. V uplynulom roku vyšla tlačou jej prvá zbierka básní Moje modlitby, ktoré sa rozhodla prezentovať najprv vo svojej rodnej Kovačici. Na úvod nedelného literárneho večierka sa v zborovej sieni pred mnohopočetným obecenstvom prihovoril najprv Mgr. Martin Bajza, ktorý sa v úlohe recenzenta, cez prizmu vlastných obsahovo-odkazových imprésií, skrátka zmienil o tomto literárnom diele. Medziiným o autorke a jej diele povedal: “Z jej básní hovorí životná skúsenosť starej mamy. V básniach cítiť teplo rodičovského domova, život, ktorý je neustály boj, prácu, sirotský údel a triumfuje viera vo víťazného Pána, osláveného nad našim putovaním. Spomína detstvo, rodičov a cítiť vôňu zašlých čias, čaro Vianoc”. Neskoršie celú recenziu knihy prečítala Katarína Stanová, profesorka slovenčiny vo výslužbe, kým básne z prezentovanej knihy predniesli katechétky Zlatka Dišpiterová a Daniela Sućová a mládežníčky Lýdia Bolerácová a Anna Andrea Holíková. Dve vlastné literárne práce z prezentovanej zbierky, ktorá obsahuje 80 básní s kresťanskou tematikou, prečítala aj samá autorka Z. Ďurišová.

Túto nevšednú literárnu príležitosť obohatili hudobné body, v ktorých, pod taktovkou prof. Jána Dišpitera, vystúpili členovia staršieho a mladšieho spevokolu CZ Kovačica II.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs