Batôžková zábava a Spolok petrovských žien

18.nov 2019

Batôžková zábava a Spolok petrovských žien

 

Plná sieň spolkárok a príhovor predsedníčky M. Gašparovskej

Z roka na rok, pomaly, a prišlo sa k číslu trinásť. To číslo označuje počet za sebou usporiadaných batôžkových zábav v Báčskom Petrovci. Zorganizovali ich a s chuťou aj naďalej organizujú agilné spolkárky zoskupené v Spolku petrovských žien.

Keď ide o priestor pre túto zábavu s viac ako sto hosťami, ten sa nanešťastie musel z roka na rok meniť. Aj z dôvodu, že na to priam ideálna spoločenská miestnosť vo Vrbare už dlhšiu dobu zíva prázdnotou, uzamknutá.

Zbor SPŽ Petrovčanky

Tento raz sa petrovské ženy rozhodli svoju zábavu usporiadať v sieni loveckého areálu Lesík.

Na sobotu 16. novembra si sem navolali hostky z rôznych družobných spolkov žien z celej Vojvodiny.

To nielen preto zmenili termín zábavy z doterajšej tradičnej nedele na sobotu, ako bolo počuť v žartovnom tóne, že zajtra deň v Selenči bude kirbaj. Ale predovšetkým preto, aby sa hostky neponáhľali domov. Lebo údajne pri zábavách v nedeľu, pondelok je pracovný deň. A takto keď je zábava v sobotu večer, v nedeľu zarána sa nemusí včas vstávať.

Občerstvenie tela a ducha

Tatiana Filipovićová

A naskutku nálada v Lesíku bola na výbornú. O to sa postarali aj samotné spolkárky, ako aj dvojica muzikantov Ján AndrášikJán Zelenák, ktorá vedela ženám zabrnkať na strunu. Tie sa potom hrnuli na tanečné pódium a pekne sa zabávali dlho do noci.

Zapôsobili: herci Ondrej Brna a Zuzana Tárnociová

A ani o občerstvenie nebola núdza. Keďže ide o batôžkovú zábavu, aj ženy zo 14 spolkov a prostredí sa pri príchode do Lesíka domácim pridávali s batôžkami. A v nich bolo aj pokrmov slaných, aj sladkých maškŕt. Tie poukladali na veľké stoly vo vedľajšej miestnosti, najprv k obdivu a potom aj ku konzumu.

K tomu domáce so svojimi kuchárkami sa pousilovali prichystať aj chutnú večeru. Boli to hrčky sármy, pečená štipľavá petrovská klobáska a torta pre všetkých účastníkov. Pri obsluhe na zábave praktickú skúsenosť nadobúdali a pri ozdobe siene a samotnom stolovaní vypomáhali aj petrovskí gymnazisti z kuchárskeho odboru.

Program

Stôl s prinesenými batôžkami sa napĺňal

Predtým však, ako nás petrovské spolkárky pri ich podujatiach už zvykli, na úvod zábavy prichystali aj duchovný pokrm.

Tanec a zábava

Predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská privítala hostí, medzi inými aj petrovského richtára Ondreja Bovdiša a obecnú predsedníčku Rady pre rodovú rovnosť Annu Legíňovú.

Na veselšiu náladu v programe zaspieval zbor speváčok SPŽ Petrovčanky. Tiež sa prítomným predstavila a na flaute zahrala nádejná hudobníčka Marta Milašinovićová a báseň v rámci umeleckej časti zábavy pekne zarecitovala mladučká Tatiana Filipovićová.

Aká by to bola zábava bez tomboly?

Pri humoristických scénkach návštevníkov do popuku privádzala osvedčená dvojica hercov petrovského divadla Zuzana TárnociováOndrej Brna. Tí si pod drobnohľad vzali žensko-mužské a manželské vzťahy a príhody.

Zozbierané odmeny pre bohatú tombolu

Potom už nasledovala zábava a tanec.

V rámci batôžkovej zábavy ani tohto roku nevystala tombola s početnými odmenami.

Petrovské ženy sa vynasnažili o to, aby ich hostky domov odišli v dobrej nálade a aby si do roka mali na čo spomínať, keď ich na zábavu pozvú zase.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs