Dve desaťročia Makovičky

18.nov 2019

Dve desaťročia Makovičky

Tábor mladých výtvarníkov žiakov zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine pomenovaný Makovička pretrváva už dve desaťročia.

Vznikol roku 1998 a po celý ten čas iba jeden rok sa neuskutočnila v tomto časovom slede. A tak sme sa dostali k jubilejnému 20. ročníku tohto podnetného podujatia.

Makovička sa uskutočnila v sobotu 16. novembra na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Zvyčajne sa pri tejto príležitosti účastníci, žiaci vyšších ročníkov, rozhodujú pre jednu z troch ponúknutých dielní a tvoria v jednotlivých učeniach so svojimi vedúcimi pedagógmi.

Tohto roku tomu bolo trochu inak. Organizačný výbor výtvarnej kolónie pre účastníkov tohto roku prichystal aj niektoré novinky.

Jubilejná 20. Makovička

Po príchode, evidovaní účastníkov, ktorých bolo zo 70 z viacerých prostredí nielen Báčskopetrovskej obce a okolia, ale aj zo Sriemu, v aule školy otvorili toto jubilujúce podujatie. Do Petrovca pricestovali účastníci z Hložian, Kulpína, Maglića, Selenče, Pivnice, Kysáča a Starej Pazovy a spolu s domácimi žiakmi spoločne tvorili.

Riaditeľka školy Vlasta Werleová na úvod privítala prítomných a popriala im tvorivú sobotu.

Prihovorili sa aj Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov. Zdôraznila, že podstata Makovičky je „podpora kreativity a talentov žiakov a usmerňovanie ich na výtvarné umenie“.

Výtvarný kritik Vladimír Valentík v mene niekdajších zakladateľov Makovičky si zaspomínal aj na jej začiatky a vyjadril nádej, že viacerým z terajších účastníkov výtvarníctvo nezostane iba záľubou, ale sa v budúcnosti stane aj profesiou. Zároveň Makovičku aj otvoril.

Daniela Triašková, koordinátorka podujatia, v mene organizačného tímu, ktorý projekt aj napísal (spolu so Zuzanou Maglovskou), žiakom podrobnejšie hovorila o novinkách v práci tohtoročnej Makovičky.

Zásadnou novinkou tohto roku je to, že Makovička nie je súťažného rázu, ako to bolo doteraz. Tiež, že práca nie je samostatná, ale v podstate je kolektívny výtvor. Ten žiaci spoločne vytvorili prostredníctvom dvoch techník na tému spoločenských hier.

Tiež aj ich pedagógovia sa dali do kopy a spoločne stvárnili jeden obraz väčších rozmerov, resp. namaľovali ho olejovými farbami. Oň sa pričinili profesori výtvarnej výchovy a vyškolení výtvarníci Daniela Triašková, Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Emília Valentíková, Verica Tanackovićová, Elena Lončarová a Milan Vereš.

Je to v skutočnosti dar škole. Obraz bude trvalo zdobiť aulu školy ako spomienka na toto dvadsiate vydanie Makovičky.

Slovo organizátorky

„Aby uskutočnili svoju prácu deti majú k dispozícii dva spôsoby: za pomoci monotypie a kresby pastelom. Pri maľbe pastelom si žiaci mohli vybrať dva spôsoby, buď kresliť, alebo celkom vyfarbovať.

Monotypia je taký spôsob odtláčania, že priamym kreslením po papieri dostanú jeden odtlačok a nemôžu ho zopakovať ďalším odtlačením.

Žiaci majú pre tvorbu tri – štyri hodiny. Práce sa tohto roku nebudú osobitne hodnotiť, ale všetci budú odmenení rovnako.

Tie, ktoré vytvoria vyvesíme, aby zdobili školu do nasledovného roku. Taký máme plán, že budeme inštaláciu sťahovať z jedného miesta na druhé, aby to pretrvávalo behom celého roka,“ zdôraznila nám koordinátorka Daniela Triašková.

Po tvorivej práci nasledovala návšteva galérie Zuzky Medveďovej a na záver aj vyhodnotenie podujatia.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs