Počúvate Rádio Nový Sad! Už 70 rokov.

20.nov 2019

Počúvate Rádio Nový Sad! Už 70 rokov.

Len nedávno – 19. októbra – sme si pripomenuli, ale aj oslávili 75. výročie Hlasu ľudu. Toľko času prešlo od vydania prvého čísla našich slovenských novín. Aj keď to vtedy bol len husto popísaný leták s odkazom Po prečítaní daj ďalej!, dnes je z neho 44-stranový farebný informačno-politický týždenník a pred vami je jeho číslo 4882.

Uplynul dobrý mesiac a máme tu dôvod na oslavu ďalšieho výročia slovenského média: 70 rokov pôsobenia Rádia Nový Sad, zároveň aj jeho Slovenskej redakcie. Od samého začiatku sa tu program vysielal v piatich rečiach: po srbsky, maďarsky, slovensky, rumunsky a rusínsky, dnes sa v rozhlasovej zložke Rádio-televízie Vojvodina pre poslucháčov programy pripravujú až v 16 redakciách.

Dávno je za nami 29. november 1949… A ako to bolo v ten prvý deň? Historické záznamy hovoria, že presne o 12. hodine najprv odznela štátna hymna a pozdravný prejav predsedu Hlavného výboru Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Luku Mrkšića. Program trval do polnoci, lebo sa otvárací program prekladal a každú hodinu po otvorení vysielal v inej reči. Rádio Nový Sad po slovensky začalo vysielať v ten deň o 17.30. Boli v ňom i piesne v prednese chóru Vojvodinského národného divadla a Slovenskej besedy (dirigentom bol Jaroslav Vojtechovský) a prvými slovenskými hlásateľmi boli Anna Džigurská a evanjelický farár Juraj Struhárik. Už na nasledujúci deň sa vysielalo podľa pripravenej programovej schémy, v ktorej vtedy slovenčinu bolo počuť 30 minút denne a ešte 20 minút hudby z platní…

Rádio Nový Sad od prvého dňa štartovalo s programami informatívneho, vzdelávacieho, umeleckého, hudobného a zábavného charakteru a aj pre spoločenský a kultúrny život Slovákov vo Vojvodine, ktorý sa dovtedy prevažne spoliehal na tlačené slovo, to znamenalo nový rozlet, novú kvalitu. Aj preto, lebo si aj táto redakcia od začiatku vytýčila cieľ nielen informovať príslušníkov svojej národnosti v ich rodnom jazyku o všetkom, čo ich zaujíma a čo sa v ich bližšom i ďalšom okolí deje, ale aj pestovať jazykovú kultúru, zachovať slovenskú hudbu a tradície, zveľaďovať všetky tvorivé prejavy. Ako sa jej to dodnes darí, môžete sa presvedčiť naladením svojich rádio prijímačov na 100 MHz a 107,1 MHz v predpoludňajších hodinách od 8.00 do 10.00 a popoludní od 15.00 do 18.00. V utorok a sobotu je tu i nočný hudobný a dramatický program.

Rovnako ako v 75-ročnej hlasľudovskej kontinuite, aj v siedmich desaťročiach slovenského rozhlasového programu sa vystriedalo veľa mien na všetkých postoch, ktoré to informačné médium potrebuje. Obohacovali ho, posúvali vpred. Všetkým patrí veľká vďaka. Aj tým, ktorí si z rozhlasového chlebíčka ukrajujú dnes.

A keďže sme našim rozhlasovým kolegom pri každom výročí aj prostredníctvom Hlasu ľudu úprimne blahoželali a do nových dní priali úspešnú prácu, spokojných, verných a aj nových poslucháčov, robíme to aj pri tejto príležitosti.

Kolegovia naši, prajeme vám ďalších a ďalších 70 rokov kvalitného zvuku!

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs