V ústrety sviatkom

24.nov 2019

V ústrety sviatkom

Včera v Slovenskom národnom dome v Kysáči bolo rušno ako v úli. V organizácii KUS Vladimíra Mičátka tam prebiehala predvianočná dielňa v rámci ktorej žiaci robili pohľadnice, ozdoby a darčeky v ústrety nadchádzajúcim Vianociam a Novému roku.

Ako informoval Michal Francisty, predseda spomenutého spolku, takúto kreatívnu dielňu organizovali prvýkrát a podporu na jej realizáciu získali z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá ako i z Národnostnej rady SNM. Z prostriedkov získaných z projektu nakúpili materiál, z ktorého žiaci robili uvedené veci, ale i občerstvenie pre deti. Aby sa im počas dielne dobre darilo, postarali sa okrem predsedu aj iní členovia spolku.

Učiteľ výtvarnej kultúry Michal Ďurovka, akademický maliar, motivoval žiakov a dozeral na vypracovanie pohľadníc a darčekov, radil deťom ako najsprávnejšie použiť materiály a rôzne pomôcky, ktoré mali k dispozícii. Ako povedal, dielne sa zúčastnili sedemnásti žiaci šiestych, siedmych a ôsmych tried, ktorí chodia na výtvarný krúžok a voliteľný predmet Kreslenie, maľovanie a sochárstvo.

Boli to podľa jeho slov kreatívne deti, ktoré baví výtvarné umenie a vypracovanie ručných prác. Deťom bolo pritom zaujímavo, lebo sa tvorilo mimo školy, v nekaždodennom prostredí a kombinovali sa rôzne techniky. V prvej časti sa zamerali na výrobu pohľadníc a v druhej na trojrozmerné veci, teda rozličné ozdoby a darčeky k Vianociam, ktoré robili z najrozličnejších materiálov.

Deti pracovali s veľkým záujmom nuž sa zrodila aj taká idea, že by sa takéto dielne mohli organizovať aj častejšie, napríklad už k Veľkej noci. Ako predseda Francisty ešte povedal, vypracované pohľadnice a veci budú vystavovať a aj predávať na vianočných trhoch a podujatiach, ktoré budú v ústrety tomuto sviatku a Novému roku.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs