Doprava prerušená do 6. decembra

23.nov 2019

Doprava prerušená do 6. decembra

Všetci účastníci dopravy a najmä Kysáčania vedia, že cesta vedľa niekdajšieho ovocného sadu pri Irmove bola v nepoužiteľnom stave. Preto sa do Petrovca, Futogu alebo iných destinácií v tom smere prepravovali buď cez Rumenku alebo letnými cestami, ktoré Klub poľnohospodárov v Kysáči udržiava vo výbornom stave.

Práce na sanácii tejto vozovky sa začali 19. novembra, keď prerušili dopravu od mosta na kanály DTD po križovatku do Kysáča. Ako sa uvádza na sajte VKP Put z Nového Sadu, ktorý vykonáva práce, oprava cesty sa koná v dĺžke asi dvoch kilometrov v časti cesty Kysáč-Irmovo a doprava bude celkom prerušená do 6. decembra. Ide teda o reláciu od štátnej cesty II A-111, od spomenutého mosta po váhu poľnohospodárskeho majetku.

V prvej fáze sa vykonávajú práce rehabilitácie existujúcej cesty, čiže vrstiev cestnej konštrukcie metódou cementovej stabilizácie v dĺžke 2060 m a šírke 4,8 metrov. Po prvej fáze je v pláne urobiť novú asfaltovú vrstvu na celej ploche. Ako uvádzajú na spomenutom sajte táto metóda vylepšenia základu cementovou stabilizáciou sa vo VKP Put uplatňuje odnedávna a doteraz takto urobili niekoľko ulíc v Kaći. Teraz spomenutú metódu uplatňujú na Irmovskej ceste.

Kedysi dávno, pôvodne makadamová, Irmovská cesta bola asfaltovaná roku 1986 a údržba sa konala prostredníctvom Programu pravidelnej údržby ciest. Na tejto lokálnej ceste nižšej kategórie, okrem pravidelnej sanácie, na nej nebolo väčších prác. I keď ide o vedľajšiu, lokálnu vozovku, dosť je obťažená ťažšími dopravným prostriedkami, kamiónmi a poľnohospodárskymi strojmi nuž sa zjavila potreba jej kompletnej sanácie.

Z VKP Put oboznamujú vodičov, že postavili zodpovedajúcu dočasnú signalizáciu na časti cesty, na ktorej vykonávajú práce a šoférom odporúčajú, aby počas prác používali alternatívne smery, čiže štátnu cestu Kysáč – Rumenka a Rumenka – Petrovec.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs