Premiéra knihy Ota Filipa: Tak som to videl

6.dec 2019

Premiéra knihy Ota Filipa: Tak som to videl

“Vydavateľstvo Hlas ľudu si do svojho zoznamu vydaných kníh pripisuje ďalšiu. Ide o knihu venovanú prednedávnom zosnulému kolegovi redaktorovi Otovi Filipovi. Kniha nesie meno Tak som to videl. Zostavili ju Milina Vrtunská a Mária Filipová, povedal úvodom na včerajšej premiére v budove Dnevnika Jaroslav Čiep, redaktor knižných vydaní Hlasu ľudu.“

Jaroslav Čiep, Mária Filipová a Anna Huďanová

Prívítacie slová mala úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová. Pripomenula medziiným, že táto premiéra je pamiatka na zosnulého kolegu, ktorý sa žiaľ nedožil vydania svojej knihy. Riaditeľka privítala hostí: predsedníčku NRSNM Libušku Lakatošovú, riaditeľa Kultúrneho centra Kysáč Pavla Surového, riaditeľa NVU Hrvatska riječ Ivana Ušumovića, redaktora a spisovateľa Michala Ďugu, členov Správnej rady NVU Hlas ľudu a ďalších kolegov a priateľov Ota Filipa.

O knihe Ota Filipa Tak som to videl úvodom hovoril redaktor knižných vydaní Jaroslav Čiep: Medziiným povedal:

“Kniha Ota Filipa Tak som to videl vyšla v edícii Z novinárskej kuchyne, v poradí ako jej 13. zväzok. Ako jazykový redaktor sa podpisuje Ján Širka a za grafickú úpravu Andrea Merníková-Šimonová. V knihe je aj osobitná stať z bohatého fotografického archívu Ota Filipa, ale sú použité aj fotografie Jaroslava Čiepa. Publikáciu na kriedovom papieri vytlačila tlačiareň Artprint Media v Novom Sade v novembri tohto roku.

Jasmina Pániková

Kniha Tak som to videl je rozdelená na viaceré segmenty a časti. Všetko podľa tém a okruhov záujmu písania Ota Filipa v novinách Hlasu ľudu. Prvú tvoria Etudy. Potom nasledujú Reportáže z ciest v Sriemskych Karlovciach, Ašani, z hranice medzi Chorvátskom a Slovinskom, pri Dunaji na čárde u Brašu a z Banskej Štiavnice a Budapešti. Tretí segment tvoria Interview. Do tohto výberu sú zaradené tie rozhovory charakteristické pre Ota Filipa ako publicistu. Čitatelia majú možnosť prečítať si príležitostné rozhovory s Dagmar Repčekovou, Matejom Bzovským, Stanislavom Stupavským, Radou Čupićovou, Jozefom Klátikom, Rastislavom Škulcom, Igorom Antićom a Monikou Necpálovou.

Zostavovateľky do štvrtej časti zaradili recenziu Sondy do hlbín dejín. Osobitnou časťou v knihe Čo krok – to fotografia a v nej sú zreprodukované fotografie z Otovho fotoalbumu nacvakané pri rozličných pracovných príležitostiach, ale aj vo voľných chvíľach. A naposledy je na tých fotografiách zachytená aj pestrosť redakčného života hlasľudovcov na 5. poschodí budovy Dnevnik v Novom Sade.

Záverom je uverejnený aj posudok o rukopise tejto knihy z pera redaktora a spisovateľa Michala Ďugu “.

Anna Kupcová

Autorské výtlačky knihy zostavovateľke a zároveň aj manželke zosnulého kolegu Ota Filipa, Márii Filipovej ako aj darčeky k tomu  odovzdala riaditeľka Anna Huďanová. Potom sa prihovorila Mária Filipová. Hovorila o práci na knihe spolu s Milinou Vrtunskou, priateľkou a bývalou kolegyňou Ota Filipa. Nakoniec pripomenula, že 23. decembra tohto roku by Oto mal 65 rokov a mal by ísť do dôchodku, ale žiaľ sa toho nedožil ako sa nedožil ani vydania tejto knihy, ktorá je pamiatkou na neho a na jeho bohatú a rôznorodú novinársku tvorbu. Z prítomných hostí si citovo na kolegu Ota Filipa zaspomínali redaktor a spisovateľ Michal Ďuga a kolega redaktor z novosadského rozhlasu Rastislav Zorňan.

 Úryvky z knihy Tak som to videl prečítali Anna Kupcová a Jasmina Pániková, kolegyne z NVU Hlas ľudu. V hudobnej časti večierka vystúpil spevák a hudobník Zlatko Klinovský. Prítomní hostia premiéry dostali darček: knihu Ota Filipa. Kniha vyšla s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na tomto projekte pracovali Michal Ďuga a Anna Kupcová.

Po premiére bolo spoločné posedenie prítomných na vydarenom literárnom večierku.

Foto: Juraj Bartoš

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs