Odznela súťažná časť festivalu

8.dec 2019

Odznela súťažná časť festivalu

Včera sme boli svedkami novinky v organizácii nášho najstaršieho tradičného hudobného festivalu. Na základe rozhodnutia členov realizačného výboru a vedenia SKUS Pivnica program 54. Stretnutia v pivnickom poli je totiž zredukovaný z troch na dva dni a tak iba včerajší koncert bol súťažný. Mal, pravdaže, dve časti a v každej sa účastníci predstavili s jednou prihlásenou piesňou.

Festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová

Zmena koncepcie festivalu nastala predovšetkým pre menší počet prihlásených  spevákov v porovnaní s uplynulými ročníkmi. Prihlásených bolo iba trinásť interpretov a toľkí včera aj vystúpili. Predstavili sa s jednou rýchlou a jednou pomalšou pesničkou.

Aj keď sme svedkami situácie, že ich je omnoho menej ako to bývalo skôr, nemôžeme nepovedať po včerajšom súťažnom koncerte, že na tohtoročnom festivale vystúpili skutočne kvalitní speváci. Takmer všetci majú už za sebou dosť speváckych skúseností a odmien z početných podujatí.

Obecenstvo malo krásny umelecký zážitok, veru nešetrilo dlane, aby sa im všetkým zavďačilo. Aj odborné poroty mali dosť práce pri ich hodnotení. A pritom, aj keď v ten istý večer vystupovali speváci dvakrát, mnohí speváci a speváčky sa predsa predstavili i s dvoma krojmi zo svojho prostredia. Proste nádhera.

 

Na festivale debutovala Andrea Koruniaková z Kulpína

Na festivale vystúpili: Emília Bažíková (Lug), Janko Merník (Pivnica), Jana Trusinová (Selenča), Tamara VlčekováNina Francistyová (Kysáč), Silvia FerkováVladimír Kriška (Hložany), Shaili Ponigerová ForeroIveta Kováčová (Báčsky Petrovec), Martina Agarská (Boľovce), Vladimír  Ábelovský (Aradáč), Andrea Koruniaková (Kulpín) a Jarmila Hajková (Kovačica). Spevákov sprevádza festivalový ľudový orchester na čele s predníkom Valentínom Michalom Grňom. Moderátorkou je tiež známa speváčka a redaktorka Anna Zorňanová, ktorá svojím milým a presvedčivým prednesom tiež obohatila tento festivalový ročník.

V odbornej porote, ktorá má na starosti prednes a autentickosť piesní, sú i tentoraz Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela, kým kroje spevákov odborne hodnotí Patrik Rago. Za svojich favoritov včera sa prostredníctvom hlasovacích lístkov vyjadrili i diváci v sieni a ich lístky spočítala vymenovaná komisia. V nej boli tentoraz Anna Klúčiková, Anna Činčuráková a Zdenka Maglovská.

Aj moderátorka Anna Zorňanová bola v kroji

Tradičný sviatok pôvodného slovenského ľudového spevu slávnostným príhovorom otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a medzi hosťami bol i predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka.

Sprievodným podujatím 54. festivalového ročníka bola výstava ručných prác a suvenírov. Realizovali ju členky Spolku pivnických žien a ďalších šiestich spolkov z Asociácie slovenských spolkov žien (z Lalite, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Kysáča a zo Silbaša). V malej sieni pri vchode do kinosály bolo pravé vianočné čaro, ktoré si vychutnali i žiaci pivnickej školy, ktorí prišli na výstavu so svojimi učiteľkami. Po uvítacích slovách predsedníčky hostiteľského spolku žien Anny Valášekovej výstavu otvorila podpredsedníčka ASSŽ Mária Macková.

Pivnickému obecenstvu známy hložiansky spevák Vladimír Kriška

Dnes, v nedeľu 8. decembra, tiež o 19. hodine v pivnickej kinosále odznie záverečný koncert a v ňom si vypočujeme i vyhodnotenia odborných porôt. Spievať budú znovu všetci účastníci, ale v trochu pozmenenom poradí, aby na konci spievali tí odmenení. Pritom všetci speváci zaspievajú jednu zo svojich pesničiek a víťaz alebo víťazka festivalu, ako je to pravidlom na festivale, sa predstaví s obidvoma pesničkami.

Organizátormi aj 54. Stretnutia v pivnickom poli sú NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Koordinuje ho realizačný výbor a v príprave a realizácii boli a sú angažovaní početní aktivisti v pracovných komisiách.

Fotografie: Miroslav Pap

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs