Ekologické hnutie Obce Kovačica v ďalšej akcii zalesňovania

8.dec 2019

Ekologické hnutie Obce Kovačica v ďalšej akcii zalesňovania

Ekologické hnutie Obce Kovačica včera 7. decembra 2019 uskutočnilo ďalšiu akciu zalesňovania. V parku a na námestí vysadili zhruba 250 mladých stromov.

Každodenne sme svedkami, že sa naše životné prostredie čoraz viacej ničí, znečisťuje, prírodné zdroje sa nadmerne čerpajú. EHOK, ktoré úspešne pôsobí na území Kovačickej obce, už niekoľko rokov má za sebou nespočetne mnoho akcii, v ktorých upratali divé skládky, uskutočnili akcie zberu elektronického odpadu, zalesnili veľké plochy a pod. Od začiatku aktuálneho roka vysadili už vyše 1000 kusov mladých stromov. 

Z roka na rok k zalesňovaniu nadobúdajú čoraz väčšiu vôľu k serióznejšiemu zalesňovaniu. V poslednej tohtoročnej akcii zalesňovania, za pomoci vyše dvadsiatky domácich dobrovoľníkov, mladučkých členov ekologickej odbočky vedených prof. Evkou Omastovou a občanov Kovačice, vysadili v parku v strede Kovačice a na námestí viac druhov stromov. Celé mestečko insity je teraz bohatšie o niekoľko desiatok líp, dubov, briez, albízií, cyprusov, borovíc a iných druhov stromčekov.

 

Akciu, ktorá podľa slov Vladimíra Kuchárika, predsedu EHOK bola vopred odborne plánovaná za pomoci dipl. ing. hortikultúry Jasminy Topolčaniovej, finančne podporila Obec Kovačica a ruky k tejto ekologickej akcii priložil aj Verejný komunálny podnik Elán a Miestne spoločenstvo Kovačica.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs