V Pivnici zvíťazila Martina Agarská

9.dec 2019

V Pivnici zvíťazila Martina Agarská

Včera večer v kinosále v Pivnici odznel záverečný koncert 54. Stretnutia v pivnickom poli. Diváci si ešte raz vypočuli všetkých 13 účastníkov tohtoročného festivalu. Deviati z nich sa potešili aj cenám odborných porôt a obecenstva.

Víťazkou sa stala Martina Agarská z Boľoviec. Odborná porota, ktorá hodnotila prednes a autentickosť interpretovaných piesní, druhú cenu sa rozhodla udeliť Vladimírovi Kriškovi z Hložian. Dve 3. ceny si vyspievali tentoraz Andrea Koruniaková z Kulpína a Shaili Ponigerová Forero z Báčskeho Petrovca. Ceny za autentickosť piesne sa dostali do rúk Jarmily Hajkovej z Kovačice a Vladimíra Ábelovského z Aradáča. Pripomeňme, že členmi odbornej poroty boli i tohto roku Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela.

Aj tohto roku odborná porota využila možnosť udeliť špeciálnu cenu. Za angažovanie sa vo viacerých oblastiach hudobného života vojvodinských Slovákov ju udelila Ivete Kováčovej z Báčskeho Petrovca. Známa je novinka tohtoročného festivalu, že pre malý počet účastníkov netrval tri dni, ale iba dva, a ďalšou zaujímavosťou je, že speváci odmenení za prednes, spievali na druhom – záverečnom koncerte obidve pesničky.

Ľudový odev spevákov aj tohto roku hodnotil etnológ Patrik Rago a dve ceny určené pravidlami festivalu sa rozhodol udeliť Silvii Ferkovej z Hložian a Ivere Kováčovej z Báčskeho Petrovca.

Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre predstaviteľa Pivnice Janka Merníka (103 hlasov) a reprezentanta Hložian Vladimíra Krišku (78 hlasov). Ceny pre najúspešnejších spevákov zabezpečili NRSNM a SKUS Pivnica. Na javisku ich laureátom udeľovala Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Spevákov sprevádzal  ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Festival moderovala Anna Zorňanová, ktorá k svojmu perfektnému prednesu i včera pridala vzácny festivalový skvost: pivnický kroj.

Pripomeňme, že aj Stretnutie v pivnickom poli patrí do skupiny sedem podujatí s osobitným významom pre Slovákov vo Vojvodine. Aj tento ročník spolu zorganizovali: NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a ÚKVS.

Foto: Miroslav Pap

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs