Druhá adventná nedeľa v Starej Pazove

9.dec 2019

Druhá adventná nedeľa v Starej Pazove

V staropazovskom cirkevnom zbore druhá  adventná nedeľa bola ekumenická, diakonická a charitatívna. 

Okrem služieb Božích predpoludním počas večerných služieb v druhú adventnú nedeľu bol koncert dvoch cirkevných spevokolov a sólistky Anny Havranovej. Na slávu Božiu a na radosť prítomných v kostole zaspievali staropazovský spevácky zbor Tília, hosťujúci spevokol Svätej Cecílie z katolíckeho cirkevného zboru zo Zemunu a študentka hudby v Prahe Anna Havranová, ktorá zaspievala srbské vianočné piesne.

Spevokol z pravoslávneho cirkevného zboru z Nových Bánoviec tohto roku bol znemožnený na tomto už tradičnom koncerte vystúpiť. Inak koncerty týchto troch speváckych zborov už niekoľko rokov počas adventného obdobia povzbudzujú vianočnými piesňami nielen veriacich, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle.

Pred koncertom dve sviečky na adventnom venci zažali staropazovský kantor a dirigent Tílie Pavel Kadlečík a Kristián Bardoš, dirigent a kantor hosťujúceho spevokolu. Na záver koncertu zaspievali oba spevokoly spolu. Na koncerte bol prítomný aj katolícky farár zo Zemunu Jozo Duspara, ktorý v príhovore poznamenal, že sa teraz, ale aj kým pracoval v Golubinciach, vždy veľmi prijemne cítil tak v Slovenskom evanjelickom kostole ako i v pravoslávnych kostoloch, lebo všetky považuje za jednu kresťanskú cirkev.

Na koncerte bol prítomní aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade. Kresťanskú lásku a dobročinnosť všetci prítomní vyjadrili finančnou podporou pre siroty z Keni.

Anna Simonovićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs