Aby pesticídy neboli ničivou päsťou

8.apr 2015

Aby pesticídy neboli ničivou päsťou

16orol

Vedno do ochrany prírody: Marko Tucakov, Slobodan Puzović a Soňa Baďura

NOVÁ EKOLOGICKÁ KAMPAŇ

Podnietení čoraz častejšími prípadmi ničenia exemplárov chránených a zriedkavých živočíšnych druhov, vedúce ochranárske organizácie, predovšetkým Svetový fond pre prírodu (WWF) v Srbsku, odštartovali 7. apríla kampaň za zodpovedné používanie pesticídov s názvom Počujte a nezamorujte! Orol spadol.

Takáto náplň súčasných a nadchádzajúcich akcií vyplýva z výsledkov pozorovania v Špeciálnej rezervácii prírody Horné Podunavie, kde vlani objavili až jedenásť mŕtvych orlov bielochvostých, patriacich k veľmi ohrozenému druhu, ktorého tam bolo len 22 párov. Osem vtákov uhynulo pre pesticídy obsahujúce od vlani u nás zakázaný karbofuran.

Zmieňujúc sa o kampani, ktorá sa realizuje za podpory Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia, pokrajinský tajomník Dr. Slobodan Puzović poukázal na utorkovej tlačovke vo vláde Vojvodiny, čo všetko môže spôsobiť nezodpovedné používanie pesticídov, tak živočíchom, ako aj vode a pôde. Soňa BaďuraWWF programu v Srbsku ozrejmila význam a náplň kampane vo viacerých prostrediach a školách, ktorej zložkou budú nielen tematické tribúny, ale aj interaktívne prednášky a ukážky. Osobitne akcentovala význam mokradí pri Dunaji a vôbec zachovania ekosystémov. Marko TucakovPokrajinského ústavu pre ochranu prírody hovoril o prejavoch a príčinách nezodpovedného vzťahu k životnému okoliu, vyzdvihujúc, že napriek uhynutiu nejedného exempláru ohrozených druhov, spôsobeným nezodpovednými skutkami človeka, zatiaľ žiadne tresty vinníkov nepostihli. A pritom najčastejšie ide o obrovské škody.

Uplatnenie zákonov a trestov zo strany poverených príslušných orgánov, školenia, rast povedomia poľnohospodárskych výrobcov a vôbec občanov o potrebe zodpovedne používať pesticídy a iné prípravky, sú tými základnými krokmi, akými môžeme rozmanitosť prírody zachovať aspoň na približne rovnakej úrovni, na akej je dnes, podotkli účastníci konferencie. Na tom by nám všetkým skutočne muselo záležať. Lebo sme aj my nielen zložkou prírody, ale aj jej rozhodujúcim činiteľom, tým i jej perspektívou.

                                                                       Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs