Body týkajúce sa menšín rozprúdili diskusiu

8.apr 2015

Body týkajúce sa menšín rozprúdili diskusiu

„Všetci musia byť rovnoprávni,“ povedal tajomník Nyilas

„Všetci musia byť rovnoprávni,“ povedal tajomník Nyilas

Poslanci pokrajinského Zhromaždenia na dnešnom zasadnutí schválili body týkajúce sa národnostných menšín, aj keď isté vyvolali niekoľkohodinovú diskusiu. Presnejšie ide o návrhy rozhodnutí pokrajinského Zhromaždenia o možnosti skladať prijímaciu skúšku na vysokoškolské štúdium v jazykoch národnostných menšín, pridelení rozpočtových prostriedkov orgánom a organizáciám, v ktorých sú v úradnom používaní aj jazyky národnostných spoločenstiev a pridelení prostriedkov organizáciám národnostných menšín.

Ten prvý bod bezpochyby vyvolal najviac diskusií. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas pre náš týždenník povedal, že ide o najdôležitejšie rozhodnutie pokrajiny, ktorým sa regulujú prijímacie skúšky vo vysokoškolských ustanovizniach na území pokrajiny. „Rozhodnutie spred dvoch rokov umožnilo, aby sa v prípade nedostatku dostatočného počtu kádrov vo vysokoškolskej ustanovizni, ktoré by zabezpečili, aby budúci študenti, príslušníci národnostných spoločenstiev, prijímacie skúšky skladali vo svojom materinskom jazyku, vysokoškolské ustanovizne mohli od pokrajiny do 1. apríla žiadať, aby tá ustanovizeň bola oslobodená od toho záväzku. Žiaľ, mohli sme skonštatovať, že mnohé fakulty podali žiadosť a právo kandidátov skladať prijímaciu skúšku vo svojom materinskom jazyku nebolo zabezpečené,“ hovorí Nyilas.

V návrhu rozhodnutia sa uvádza záväzok zabezpečiť prijímacie testy v jazykoch národnostných menšín, ktoré sa úradne používajú v pokrajine, s odbornou pomocou pokrajiny.

Predstavitelia opozície nepodporili tento návrh. Bore Kutić (SNS) povedal, že sa týmto návrhom iba podnecujú mladí ľudia, príslušníci menšín, aby sa neučili srbský jazyk a vysťahovali sa z krajiny. Takmer rovnako sa vyjadrili aj ostatní členovia opozície, pokým predstavitelia pozície tvrdili, že umožnením skladať prijímaciu skúšku v materinskom jazyku a, pravdaže, študovať v srbskom jazyku, sa dosiahne práve to, že mladí ľudia tu zostanú. „Kandidát zakončí strednú školu napr. po slovensky a ak má skladať prijímaciu skúšku v srbčine, možno sa skorej rozhodne zapísať sa na vysokú školu na Slovensku, než doma. Čo potom zapríčiní vysťahovanie mladých ľudí?“ položil otázku tajomník Nyilas.

Po búrlivej diskusii za tento návrh hlasovalo 62 poslancov, jeden bol proti a sedem poslancov bolo zdržaných.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs