Aby strašiak menej strašil

20.jan 2015

Aby strašiak menej strašil

04koriekonBOJ PROTI SIVEJ EKONOMIKE

Na vzniku sivej ekonomiky sa nepodieľajú len babky predávajúce kvety či med pred trhoviskami, alebo drobní priekupníci na pľacoch. Jej rozmery sú omnoho väčšie a zložitejšie. Pre túto tieňovú zložku hospodárstva, ktorá vlastne ničí jeho štruktúru, ročne prichádzame o stovky miliónov eur potenciálnych príjmov na príspevkoch a daniach. Preto ju právom považujú za strašiaka každej ekonomiky.

Podľa niektorých odhadov sivá ekonomika, čiže nepriznané a nezdanené príjmy, tvorí u nás až tridsať percent hrubého domáceho produktu (HDP). Jej objem nás vysunul na špicu európskych krajín. Pre prirovnanie, v Švajčiarsku a v Rakúsku sa jej objem k HDP pohybuje okolo osem percent. V časoch, keď nezostáva iné než sporiť každý dinár všade, kde sa dá, sa netreba diviť, že sa aj vláda naplno začína angažovať v tomto smere.

Minister práce Aleksandar Vulin vyhlásil pred niekoľkými dňami, že proti šedej ekonomike možno bojovať len zákonmi a že rezortné ministerstvo bude pokračovať v aktivitách v tomto smere. Najmä v tých, ktoré na starosti má inšpekcia práce a ktoré poskytli dobré výsledky v uplynulom období.

– Zmenami Zákona o práci sme celkom zmenili úlohu inšpekcie práce, ktorá dosiahla mimoriadne výsledky. V prípade 354 zamestnávateľov na základe rozhodnutí robotu získalo 16 454 osôb, čo nie je málo, – skonštatoval minister Vulin.

V polovici januára vo vláde Srbska prebiehalo konštitutívne zasadnutie (na snímke) Koordinačného telesa na usmerňovanie aktivít v boji proti sivej ekonomike, založeného rozhodnutím vlády Srbska z 20. decembra 2014. Predsedajúcou bola podpredsedníčka vlády a ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Kori Udovički. V práci 30-členného telesa sa zúčastnili i minister obchodu, turizmu a telekomunikácií Rasim Ljajić, minister financií Dušan Vujović, predstavitelia Ministerstva hospodárstva, Inšpektorátu pre prácu Ministerstva práce, Republikového sekretariátu pre národné politiky, Národnej aliancie pre lokálny ekonomický rozvoj…

Na pretrase bol pracovný materiál pre východiskové základy na vypracovanie Národného programu na čelenie sivému hospodárstvu. Predbežný návrh Národného programu, ako aj predbežný návrh Akčného plánu boja proti sivej ekonomike, sa očakávajú koncom marca a mali by byť vládou schválené v apríli. Ako podstatný základ boja proti tej časti ekonomiky, ktorej existencia sa u nás dlho tolerovala, údajne v záujme zachovania sociálneho mieru.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs