Aby vedomosti zostali v Srbsku

13.dec 2017

Aby vedomosti zostali v Srbsku

Balša Božović prezentoval súbor nových zákonov o zamestnávaní mladých

V Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny včera prebiehala konferencia pod názvom Let the knowledge stay in Serbia, ktorú organizovali Nadácia Friedrich Ebert, spolu s fondom Ljuba Davidović. Zároveň bola prezentovaná publikácia o postavení mladých osôb na trhu práce v našej krajine.

V Srbsku je nezamestnaných okolo 400-tisíc mladých ľudí medzi 18 a 35 rokov. Mnohí z nich sú neformálne zamestnaní a preto nemôžu využívať všetky práva, ktoré majú legálne zamestnanie. Je to jeden z dôvodov prečo čoraz viac mladých sa rozhoduje opusť Srbsko. Cieľom tejto konferencie bolo dosiahnuť súhlas medzi tvorcami rozhodnutí, zamestnávateľmi, syndikátmi a občanmi, ktorí majú záujem o rozvoj politiky zamestnávania mladých a môžu konštruktívne prispieť zlepšeniu zákonnej regulatívy v tejto oblasti.

Navrhnutý nový súbor zákonov o zamestnávaní mladých

Účastníci konferencie (zľava): Miroslav Vasin, Aleksandra Jerkovová, Balša Božović a Olivera Radovanovićová

Účastníkom konferencie bol Balša Božović, národný poslanec a navrhovateľ súboru zákonov o zamestnávaní mladých, ktoré pri tejto príležitosti prezentoval. Jedným z cieľov týchto zákonov je, aby sa 80-tisíc neformálne zamestnaných mladých ľudí stali formálne zamestnaní, a iba tým krokom by štát už mal zisk. Týmito zákonmi by boli zabezpečené aj záväzné praxe pre stredoškolákov, ktoré by boli platené, ale Božović podotkol, že nemajú nič podobné s duálnym zamestnaním. Týmto by sa mladí po skončení strednej školy stali konkurenčnejšími na trhu práce. Tento súbor zákonov Božović navrhol parlamentu, ale ešte nevošli do rokovacieho programu.

Aleksandra Jerkovová hovorila o význame a šírke tejto témy

Miroslav Vasin, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny a bývalý pokrajinský tajomník pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť hovoril o projekte Prvá šanca a projekte kúpe domov na dedine mladým manželským párom. Oba boli realizované počas jeho mandátu. Tiež hovoril o návrhoch, ako zlepšiť oblasť zamestnávania mladých. Sú to šance v oblasti turizmu, IT sektora, poľnohospodárstva, či v zelenej ekonomike.

Predsedníčka Zelenej siete Vojvodiny, Olivera Radovanovićová hovorila o situácii a postavení mladých na dedine, prostredníctvom príkladov mladých manželských párov, ktoré dostali domy na dedine z hore spomenutého projektu.

Lacná pracovná sila

Aleksandra Jerkovová, národná poslankyňa, zdôraznila, že je táto téma veľmi široká a že sa tieto problémy nemôžu riešiť a nedotýkať sa oblastí vzdelávania, vlády práva, či bez vypočutia skúseností z iných krajín. „Mal by to byť jeden udržateľný a obsiahly proces a ktorý bude pretrvávať, bez ohľadu na to kto je pri moci,“ vyhlásila Jerkovová. Ako veľký problém dnešnej politiky zamestnávania vyzdvihla, že sa z našich občanov vytvára lacná pracovná sila a že by sa prostriedky, ktoré sa vyčleňujú pre investorov pre každé pracovné miesto, mohli oveľa lepšie využiť.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs