Adventný koncert duchovnej hudby v Kovačici

12.dec 2016

Adventný koncert duchovnej hudby v Kovačici

Mládežnícky spevácky zbor

Mládežnícky cirkevný spevokol CZ Kovačica I

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor Kovačica I pre všetkých milovníkov duchovnej hudby pripravil nádherný Adventný koncert, ktorý sa uskutočnil včera v sieni  zborového domu.

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Súčasťou adventu-obdobia duchovnej prípravy veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána, sú aj adventné koncerty, či pásma slova a hudby.

Práve taký jeden sa uskutočnil v 3. adventnú nedeľu, kde predvianočnú atmosféru svojou hudbou a spevom spoločne dotvorili: mládežnícky cirkevný spevokol pod vedením prof. Pavla Tomáša ml., zmiešaný cirkevný spevokol, ktorý vedie Ján Nemček st. a ženský cirkevný spevokol pod taktovkou Alžbety Hriešikovej.

Zmiešaný cirkevný spevokol CZ Kovačica I

Zmiešaný cirkevný spevokol CZ Kovačica I

K slávnostnej chvíli prispeli aj hostia, Mária Kováčová, prof. vo výslužbe prečítala príležitostný text a členovia mužského komorného zboru Skala vystúpili pod vedením Pavla Tomáša st.

Účastníci tohto predvianočného adventného koncertu predviedli skladby  starých majstrov od obdobia baroka, cez klasicizmus až po súčasných domácich a svetových skladateľov.

O význame adventu ako obdobia duchovnej prípravy a očakávania hovoril vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky a farár slovenského evanjelického cirkevného zboru Kovačica I.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs