Z PRODUKČNEJ BURZY: Nižšia cena pšenice

12.dec 2016

Z PRODUKČNEJ BURZY: Nižšia cena pšenice

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 5. 12. do 9. 12. 2016 po dlhšie trvajúcom raste cien došlo k ich stabilizácii, dokonca niektoré komodity zlacneli.

Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol tovarový obrat menší až o 61,39 % a finančný o 63,50 %.

Cena kukurice sa stabilizovala na úrovni 15,80 din/kg (17,38 din/kg s DPH). Pri porovnaní s jej cenou z predchádzajúceho týždňa to bolo o 0,91 % viac.

V predchádzajúcom období cena pšenice neustále rástla. V uvedenom období sa tento trend zastavil, aby na konci týždňa jej cena klesla. V priemere sa predávala po 17.60 din/kg (19,36 s DPH), čo je o 2,72 % menej ako v predchádzajúcom týždni.

Sójové výlisky so 44 % – ným obsahom bielkovín sa predávali po 44,80 din/kg (53,76 din/kg s DPH), sója po 45 din/kg.

Cena kŕmneho jačmeňa s bezplatným uskladením do 15. 1. 2017 bola 17,00 din/kg (18,70 s DPH).

Na svetových burzách konkrétne v Chicagu pšenica zdrahla o 5,17 %, taktiež aj kukurica o 4,46 %.

Podľa údajov z konca novembra Európska únia stráca na svetovom trhu a jej vývoz obilia klesá. V hospodárskom roku 2016/17 EÚ doteraz vyviezla len 9,1 mil. ton obilia.

Rusko plánuje v tomto hospodárskom roku vyviezť až 40 mil. ton (z toho 28 mil. ton pšenice). Doteraz vyviezlo takmer 15 mil. ton.

Ukrajina k 22. 11. 2016 zatiaľ vyviezla asi 17 mil. ton obilia (z toho 10 mil. ton pšenice, 4 mil. ton jačmeňa).

V tomto roku okrem rekordných svetových zásob pšenice (249 mil. ton), sú najvyššie aj svetové zásoby kukurice (218 mil. ton).

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs