Verejná rozprava o Predbežnom návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín

13.dec 2016

Verejná rozprava o Predbežnom návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín

Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy pozýva všetkých občanov a odbornú verejnosť, aby sa zapojili do verejnej rozpravy o Predbežnom návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín. Verejná rozprava sa začala 8. decembra a potrvá do 28. decembra 2016.

Dôvody na vynesenie uvedeného zákona sa odzrkadľujú v potrebe zosúladnenia Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín so zmenami, ktoré v právnom systéme nášho štátu nastali po jeho schválení v roku 2002, ako aj v prispôsobovaní jednotlivých riešení skutočným potrebám vylepšenia položenia národnostných menšín v Republike Srbsko a ďalšom rozvoji politiky v oblasti ich ochrany , – uvádza sa vo vysvetlení k návrhu spomínaného zákona.

Majúc na zreteli historický význam Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín, ktorý po prvýkrát v právnom systéme našej krajiny predvídal rad progresívnych riešení, ktoré vo veľkej miere vylepšila položenia národnostných menšín (určenie pojmu národnostnej menšiny, uplatnenie afirmatívnych opatrení, právo na samosprávu, ktoré odzrkadľujú národnostné rady národnostných menšín atď.) a ktoré neutratili na aktuálnosti, navrhovateľ je toho stanoviska, že nie je nevyhnutné vyniesť nový zákon, ktorý by v celosti reguloval uvedenú matériu.

Kam zaslať pripomienky?

Účastníci vo verejnej rozprave môžu podať svoje návrhy, sugescie, iniciatívy a komentáre na adresu Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy a to na email: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs alebo na adresu: Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy, Belehrad, Birčaninova 6 s poznámkou “Pre verejnú rozpravu o Predbežnom návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín”.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs