Litera Tour: Krajňak a Michalík na Oddelení slovakistiky

13.dec 2016
Peter Michalík (vpravo) a Maroš Krajňak v spoločnosti s Martou Součkovou

Peter Michalík (vpravo) a Maroš Krajňak v spoločnosti s Martou Součkovou

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade sa dnes uskutočnilo ďalšie kolo akcie Litera Tour. O svojej tvorbe hovoril spisovateľ Maroš Krajňak a spred vydavateľstva Brak hovoril Peter Michalík, programový riaditeľ rovnomenného knižného festivalu. Debatu s hosťmi zo Slovenska moderovala lektorka slovenského jazyka Marta Součková.

Vydavateľstvo Brak je pomerné mladé vydavateľstvo. Existuje iba dva roky a vzniklo z rovnomenného knižného festivalu – Bratislavského knižného festivalu. Festival sa zameriava na prezentáciu určitých druhov titulov, predovšetkým titulov malých vydavateľstiev.

V čom sa vydavateľstvo Brak odlišuje od iných vydavateľstiev? „V Braku vnímame knihu ako súbor rôznych činností a remesiel. Ide nám nielen o obsahovú stránku, ale aj o stránku vizuálnu a materiálnu. Preto sme aj náš vydavateľský nápad postavili na snáď vizuálne príťažlivých knihách,“ hovorí Peter Michalík.

Profesori a študenti Oddelenia slovakistiky

Profesori a študenti Oddelenia slovakistiky

Zaujali ich aj prekladové tituly, ktoré nemajú v slovenskom literárnom preklade zatiaľ silné miesto a ide o spisovateľov z krajín akými sú Ukrajina, Rumunsko atď.

S týmto vydavateľstvom je späté aj meno spisovateľa Maroša Krajňaka, ktorý svoju štvrtú knihu vydá práve v Braku. Ide o spisovateľa, ktorý debutoval v roku 2011 a jeho knižná prvotina bola nominovaná na prestížnu cenu Anasoft litera 2012, rovnako ako aj v roku 2013 a 2014. Postup do finále tejto súťaže pochopil ako „udelenie mandátu pokračovať v písaní“. „Na prvú knihu som dostával spätnú väzbu, pozitívnu, negatívnu, a nominácia debutu do finále ma povzbudila a dala mi jasnú informáciu, že to čo robím asi má zmysel a treba v tom pokračovať,“ povedal Krajňak.

Dnešná akcia sa uskutočnila po siedmykrát a prezentovali v poradí piate vydavateľstvo.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs