V predvianočnom programe prezentovali to najkrajšie

14.dec 2016

V predvianočnom programe prezentovali to najkrajšie

Nové oddelenie školskej knižnice v Kovačici včera večer praskalo vo švíkoch, keď sa v ňom konal príležitostný literárny a multimediálny večierok.

V prednese básní zožali krásne úspechy

V prednese krásneho slova v uplynulom období zožali početné úspechy

V čase predvianočného zhonu sa učitelia a žiaci ZŠ Mladých pokolení rozhodli dať svojim blízkym a priaznivcom školy darček zo vzácnych školských perličiek, totiž z lásky pripravili bohatý program.

Žiaci pod vedením svojich učiteľov ukázali, koľko talentu v nich je. Básnilo sa, spievalo, hralo divadielko… Tak napr. šiestačka Elena Straková predniesla monológ z románu Višňový lekvár Márie Kotvášovej Jonášovej, s ktorým obsadila 1. miesto na Rozhlasovej súťaži recitátorov v Novom Sade. V rámci svojich prezentácií šiestaci Una Brtková a Igor Čížik predstavili kovačické gymnázium a dielo Dr. Zuzany Čížikovej, ktoré prezentovali aj na Putovnej súťaži slovenských dolnozemských reálií v Nadlaku v Rumunsku.

Úryvky z vlastných literárnych prác predniesli ôsmaci Ivan Krasko, Jarmilka Hriešiková, Teodora Brtková, siedmačka Ivana Bešková. Kúsok vlastnej literárnej tvorby si s prítomnými rozdelili tretiačky Ema Čížiková a Ivona Miháľová, ako i piataci Andrej Majdlík, Anna Ďurišová, Sintia Tomanová, Michaela Poliaková a Tina Vesteková.

Keďže sa v škole vyučuje slovenčina aj ako fakultatívny jazyk, kde si žiaci často zaspievajú a zarecitujú, žiačka Agnesa Ređepiová predniesla jednu z básní.

Budú z ních budúci spisovatelia?

Budú z nich budúci spisovatelia?

Žiaci z 8.1 Anastasija Atanackovová, Mariena Gáliková, Martina Tomanová, Ivan Hekeľ a Darina Veňarská si zahrali divadielko a sfilmovali domáce čítanie.

Do tretice patrili žiaci, ktorých baví multimediálna tvorba. Boris Šiška zo 7.1 a Jaroslav Veselý z 8.2, ktorý je aj autorom krátkeho filmu Pohľadnica Kovačice, prezentovali krátke video pre populárne vysielanie pre deti Písmenkovo. Za hudobného sprievodu učiteľa Pavla Tomáša st. piesňou večierok spestrili Mária Magdaléna Torňošová a Gabriela Svetlíková, víťazky kvalifikačnej časti festival Rozspievané klenoty 2016.

Pri tejto príležitosti Anička Bírešová, riaditeľka školy spolu s pedagógmi a žiakmi, zaželala všetkým krásne sviatky a entuziazmu do nového roka.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs