Aj nasledujúce štyri roky so staronovým predsedom

18.mar 2019

Aj nasledujúce štyri roky so staronovým predsedom

V nedeľu predpoludním v Loveckom dome bolo výročné a zároveň volebné zhromaždenie Poľovníckeho spolku Lesík Báčsky Petrovec.

Prítomných privítal doterajší predseda Ján Triaška, po čom zasadnutie viedol tajomník spolku Milan Anušjak. Z 89 členov na zasadnutí prítomných bolo 53, dostatočná väčšina na rozhodovanie.

Po správach o práci, ktoré podali jednotliví predsedovia – poľovný hospodár Ján Varga, pokladník Vlastislav Legíň, ekonóm Pavel Marčok, v mene Dozornej rady Ján Častven, v mene disciplinárnej komisie Ján Dýr, v mene komisie pre Lesík Vlasto Tatliak, v mene komisie pre chotár Rastislav Balca – sa pristúpilo k hlasovaniu.

Navrhnutý bol jeden kandidát – doterajší predseda Ján Triaška, ktorému dôveru tentoraz vyjadrilo 42 prítomných členov a tým sa stal predsedom spolku na ďalšie mandátne obdobie 2019 – 2023. Správna rada bude pracovať v zložení: Ján Triaška, Pavel Marčok, Vlastislav Legíň, Milan Anušjak, Janko Labát, Janko Bujzáš, Radivoj Pašić, Rastislav Balca a Daniel Cerovský.

Dozornú radu tvoria: Ján Častven, Jaroslav Brtka, Vlasto Tatliak, Pavel Marčok a Jaroslav Kopčok. Disciplinárnu komisiu tvoria: Ján Dýr, Miroslav Sýkora, Ivan Danko, Ján Častven ml. a Pavel Fejdi ml.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs