Akadémia manažmentu pre menšinové médiá

21.aug 2015

Akadémia manažmentu pre menšinové médiá

Jurij Giacomelli

Jurij Giacomelli

V miestnostiach denníka Magyar Szó v Novom Sade dnes štartovala Akadémia manažmentu médií. Školenie, ktoré pozostáva z dvoch častí, absolvuje 25 predstaviteľov menšinových médií – Magyar Szó, Hét Nap, Libertatea, Ruske slovo, Hrvatska riječ a Hlas ľudu.

Účinkujúcim v prvom module prednášajú Jurij Giacomelli, zakladateľ a generálny riaditeľ Giacomelli media v Ľubľane a Ladeja Godina Košir, výkonná riaditeľka Giacomelli media.

„V rámci akadémie účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa nielen s dobrou praxou v iných médiách, ale cez praktickú časť získať zručnosti, ktoré im umožnia prekonať každodenné výzvy,“ povedal okrem iného Jurij Giacomelli.

Prvý modul akadémie štartoval dnes, pokým je druhý naplánovaný na 6. a 7. novembra.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs