Nový život znovu v kategórii vedeckých časopisov

21.aug 2015

Nový život znovu v kategórii vedeckých časopisov

11258255_886345968119868_2902680865176407466_oV rámci programu Bibliometrická analýza a preliminárna kategorizácia domácich vedeckých časopisov raz ročne sa uverejňujú výsledky v podobe interaktívnej webovej správy pod názvom Bibliometrická správa o časopisoch. Tento program realizuje vedecko-výskumná organizácia CEON (Centar za evaluaciju i obrazovanje u nauci) so sídlom v Belehrade.

Na podklade tejto správy, tiež návrhu vedeckých výborov v rámci Ministerstva príslušného pre vedecko-výskumnú činnosť a Pravidiel o postupe a spôsobe hodnotenia a kvantitatívom zobrazovaní vedecko-výskumných výsledkov bádateľov Ministerstvo osvety, vedy а technologického rozvoja zostavilo návrh kategorizácie domácich vedeckých časopisov za rok 2014. Konečné uznesenie o kategorizácii časopisov, ktoré vychádzajú v Srbsku, vynáša minister.

V tomto predbežnom návrhu, ktorý ministerstvo vynieslo 24. júla a na ktorý bolo možné podať sťažnosť do 20. augusta, časopis Nový život je znovu zaradený do kategórie vedeckých časopisov a dostal označenie M53, informuje súčasná šéfredaktorka časopiu Zdenka Valentová-Belićová.

Do kategórie vedeckých časopisov (M53) zaraďujú sa tie časopisy, ktoré okrem všeobecných predpokladov sa považujú za vedecké a uspokojujú bibliometrické požiadavky indexovania v národnom citátovom indexe, ale nepatria medzi medzinárodné časopisy, ako ani medzi prvých 50% domácich časopisov.

Kategorizácia časopisov sa vykonáva preto, aby sa čo najobjektívnejšie vykonávalo hodnotenie a sledovanie úrovne a vedeckých výsledkov bádateľov. V súlade s kategóriou, ktorá mu je pridelená, štúdie, články a kritické texty sa hodnotia s určitýmsi počtom bodov, ktoré sú nevyhnutné na získavanie a udržiavanie vedeckých hodností. 

Nový život sa skôr už nachádzal na tejto listine, ale v predchádzajúcom období tú kategóriu stratil. Prihlášku na zaradenie časopisa poslal donedávny šéfredaktor Dr. Adam Svetlík a zaradenie sa vzťahuje na ročník 2014.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs