Akcia rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci 2019

16.mar 2019

Akcia rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci 2019

Neobíjde sa to ani bez najmladších

Viac ako tri desaťročia poľnohospodári v Petrovci húfom prídu na výzvu, ktorú vysloví miestny Klub poľnohospodárov a upravia poľné cesty.

Pri opiľovaní stromov. (Foto: archív KP)

Poľné cesty sú síce štátnym majetkom, ale stroje, ktoré vlastnia si chcú ochrániť. Práve preto už dlhý rad rokov na pozvanie vedenia Klubu poľnohospodárov naštartujú svoje traktory a zavesia na ne príslušné stroje a hybaj na tradičnú akciu zavážania a rovnania poľných ciest v chotári.

Jeden z najstarších – apko Snida 86-ročný

Práve včera a dnes bolo tohtoročné sústredenie petrovských sedliakov. Nikdy toľko veľa traktorov simultánne nebrázdi petrovským chotárom ako v čase akcie. Dokopy to už dlhý rad rokov je viac ako 300 traktoristov. Tí sa rozdelia do skupín. A podľa toho kto má v ktorom najviac zeme, rozbehnú sa po chotári. V čele s najsilnejšími traktormi pobrázdia a upravujú poľné cesty.

Práve na tejto, pre Petrovčanov nie celkom tradičnej svornosti, im závidia iné prostredia a dediny. Lebo hoci im neuhradia ani kvapku stroveného paliva, petrovskí sedliaci si cenia svoje stroje. A preto nedovolia, aby si ich jazdením po hrboľatých cestách a v prepadliskách opotrebovali viac, ako je to nevyhnutné. Lebo aj tak majú príliš starú mechanizáciu a do nej sústavne vkladajú nemalé prostriedky.

Akcia rovnania poľných ciest 2019

Dohovory….

Opraty pri organizovaní rovnania ciest v petrovskom chotári drží vedenie a aktivisti Klubu poľnohospodárov Báčsky Petrovec. Aj tohto roku rozposlali oboznámenie do schránok na domácu adresu. Petrovských poľnohospodárov nebolo treba presviedčať, ani ťahať za rukáv.

I tie staré, i nové cesty v chotári, ktoré vznikli v procese ešte vždy neukončenej komasácie sú naorané, ale aj rovné a možno po nich pohodlne jazdiť.

Pochod traktorov z Jarmočniska

Ako sa jeden z účastníkov akcie na sociálnych sieťach nažartoval, „od zajtra po nich možno jazdiť 130 km/h.“

Skupina, ktorá rovnala poza kanál

Kým včera poľné cesty navážali a plnili zemou  narobené diery, dnes od rána bolo počuť rachot traktorov v dedine. Jedni sa sústredili na Jarmočnisku. Tí druhí zase na východy z Petrovca, kde sa zozbierali do skupín a chytili sa rovnať cesty v jednotlivých častiach petrovského chotára.

Pričinili sa o chutný obed. (Foto: archív SPŽ)

Okrem toho, predvčerom aktivisti KP opiľovali stromy na prístupnej ceste cez pontónový most. Aby tadiaľ pohodlne mohli prejsť aj väčšie traktory a neskoršie aj kombajny.

Organizátor pre všetkých prichystal raňajky, občerstvenie a spoločný obed pre účastníkov. Pri stolovaní včera a dnes pomohli, okrem žien vedenia poľnohospodárov, aj aktivistky zo Spolku petrovských žien.

Najpv tie silnejšie…

Presvedčiť sa o organizovanosti pri rovnaní ciest petrovských poľnohospodárov na Jarmočnisko sa ráno na tvár miesta prišli aj viacerí funkcionári – námestník pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vladimir Krsmanović, ako aj predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi pomocníkmi. Tiež aj predseda Zhromaždenia obce Ján Šuľan a petrovský richtár Ondrej Bovdiš.

Vo včerajšom a dnešnom navážaní a rovnaní poľných ciest v petrovskom chotári účastníkom sa darilo a hlavne, že im poslúžilo aj počasie. Ostatné zvládli aj sami tak, ako to zvládajú už takmer 35 rokov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs