Možnosti kúpeľných lokalít Vojvodiny

16.mar 2019

Možnosti kúpeľných lokalít Vojvodiny

V Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny včera odprezentovali štúdie rozvoja potenciálnych kúpeľných lokalít vo Vojvodine.

Štúdie sú základom pre zveľadenie turistickej ponuky, predovšetkým prostredníctvom investícií do prírodných liečivých zdrojov. Tak uzavreli účastníci konferencie Prezentácia štúdií rozvoja potenciálnych kúpeľných lokalít na území AP Vojvodiny. Prítomných privítal podpredseda vojvodinskej vlády a prvý muž Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a cestovný ruch Ivan Đoković.

O štúdiách hovoril riadny profesor Banícko-geodetickej fakulty na Univerzite Belehrad Dr. Dejan Milenić. Stručne predstavil potenciály 50 vojvodinských obcí v danej oblasti, ako aj tím, ktorý zrealizoval náročnú prácu.

Záverom konferencie predstaviteľom vojvodinských lokálnych samospráv odovzdali publikáciu Podrobné balneologické, hydrologické, hydrochemické, izotopické, klimatologické, priestorové rozvojové a technické prieskumy na území Vojvodiny s cieľom rozvoja kúpeľného turistického ruchu.

 

Štúdie vypracoval rezortný pokrajinský sekretariát v spolupráci so spomenutou fakultou belehradskej univerzity. Obsahujú komplexnú analýzu potenciálov prírodných liečebných faktorov, ktoré okrem podzemných vôd zahrnujú aj liečivé blatá, plyn a klímu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs