V JÁNOŠÍKU: Podporili staronové vedenie ASSŽ

17.mar 2019

V JÁNOŠÍKU: Podporili staronové vedenie ASSŽ

Delegátky zo 16 spolkov žien včera v Jánošíku na výročnom a volebnom zhromaždení Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ) podporili staronové vedenie. V nasledovnom štvorročnom mandátnom období ASSŽ budú zastupovať Viera Miškovicová (predsedníčka), Mária Gašparovská (tajomníčka) Katarína Zorňanová (pokladníčka), ktoré aj doteraz vykonávali tieto funkcie. Na miestach troch podpredsedníčok sú: Mária Macková z Lalite, podpredsedníčka pre Báčku, Mária Viliačiková z Aradáča, podpredsedníčka pre Banát, a Anna Horvátová, podpredsedníčka pre Sriem ako i Anna Pániková z Vojlovice, nová členka Správnej rady ASSŽ.

Momentka z výročného a volebného zasadnutia ASSŽ v Jánošíku

Správa o činnosti a finančná správa ASSŽ pre 2018

Po uvítacích slovách Milušky Chrťanovej, predsedníčky hostiteľského Spolku žien v Jánošíku a Viery Miškovicovej, doterajšej predsedníčky ASSŽ, na tomto výročnom a volebnom zasadnutí členky tejto strešnej organizácie prerokovali 11 bodov rokovacieho programu. Zápisnicu z minulého výročného zasadnutia, ktoré bolo v Starej Pazove, prečítala Mária Gašparovská, tajomníčka ASSŽ. Po voľbe pracovného predsedníctva Zhromaždenia, kde sa úloha predsedajúcej dostala Anne Balážovej zo Starej Pazove, prítomné si vypočuli Správu o činnosti ASSŽ pre 2018 rok, v ktorej bolo slov hlavne o už zachodených akciách a činnostiach ASSŽ. O pozitívnom finančnom hospodárení v roku 2018 prítomné členky informovala pokladníčka Katarína Zorňanová, kým sa o správe v mene Dozornej rady ASSŽ  pochvalne zmienila Zuzana Hrková.

Plány na bežný rok

Plán aktivít a finančný plán ASSŽ na aktuálny rok predostrela Viera Miškovicová. Podľa jej slov „ASSŽ bude pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, kultúry, tradície, zvykov a obyčají Slovákov žijúcich vo Vojvodine a na bežný rok sú naplánované už zachodené aktivity a realizácia aktivít vyplývajúca z projektov“. Keď ide o výšku členského, tá naďalej zostala 100 dinárov po členke a v súčasnosti najpočetnejším spolkom žien je petrovský.

Zvolili si nové vedenie…

Po schválení návrhu na členské, nasledovali voľby do orgánov správy ASSŽ. Okrem Správnej rady, zhromaždenie zvolilo aj nové členky Dozornej rady, ktorými sa stali Nataša Rojková z Lugu, Rozália Hudecová z Hajdušice a Katarína Ušiaková zo Silbašu. Záverom zasadnutia vypracovali kalendár tohtoročných podujatí všetkých aktívnych spolkov žien a ASSŽ, a schválili zmenu doterajšej adresy sídla ASSŽ, ktorá sa presťahuje do budovy s adresou Ul. Maršala Tita 2 v Báčskom Petrovci.

Návšteva jánošíckeho spolku žien a slovenského kostola

Po schôdzi sa hostiteľky účastníčkam podujatia pochválili bohatou výstavou ručných prác a starodávnych ľudových odevov nainštalovanou v zrenovovaných miestnostiach spolku, návštevou jánošíckeho chrámu Božieho a pripravili pre ne chutný obed.

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs