STARÁ PAZOVA: Obecná prehliadka recitátorov

15.mar 2019

STARÁ PAZOVA: Obecná prehliadka recitátorov

Dnes v staropazovskej divadelnej sále v organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova prebiehala obecná prehliadka recitátorov, ktorou oficiálne otvorili tohtoročné Jarné stretnutia.

Dária Tótová

Najprv recitátorov a ich pedagógov pozdravila Anđelka Maliová, predsedníčka Zhromaždenia zväzu ochotníkov, s nádejou, že i tohtoročná prehliadka bude svedectvom toho, že sa v tomto prostredí dáva dôraz na prednes krásneho slova a na zachovávanie materinského jazyka.

Jana Rumanová

Česť otvoriť 51. prehliadku recitátorov mal Željko Šoloja, náčelník Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Stará Pazova. V porovnaní s vlaňajším rokom, tohto roku sa na prehliadku prihlásilo až 30 percent viac recitátorov – až 118 vo všetkých troch vekových skupinách.

Výkony recitátorov sledovala a hodnotila porota v zložení Miodrag Petrović, herec Srbského národného divadla v Novom Sade, a Miruška Kočišová, tamojšia dlhoročná recitátorka a pedagogička.

Podľa ich rozhodnutia 32 najúspešnejší postúpili na oblastnú prehliadku, ktorá sa uskutoční v dňoch 23 a 24. marca v Sriemskej Mitrovici a medzi nimi aj Dária Tótová a Jana Rumanová .   

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs