Hlas petrovského divadla VHV aj v zámorí

15.mar 2019

Hlas petrovského divadla VHV aj v zámorí

V roku 2018 Divadlo VHV Petrovec sa naplnilo 70 rokov od novodobého založenia divadla ako inštitúcie. K tomu na začiatku vlaňajšieho roka nasmerovali aj ich aktivity.

V plánoch mali zaznačené 3 premiéry, no nie všetky plány sa im aj vydarili.

Ako prvé si naštudovali predstavenie Úplný Gogoľ v réžii Maríny Dýrovej, Uviedli ho 27. januára a v roku 2018 mali pre naše pomery neuveriteľných 18 úspešných repríz. Z tohto počtu 10-krát hrali v Petrovci, 2-krát v Sarvaši v Maďarsku a v Kovačici. Petrovskí herci ho zahrali aj v Kysáči, v Pivnici na festivale DIDA. Tiež v Hložanoch a v Brezne na Slovensku na festivale Divadelná chalúpka.

V predstavení Úplný Gogoľ hrajú 4 ženské a 4 mužské postavy. Tie obsadili skúsení herci petrovského divadla, čo zaisťovalo úspech predstavenia.

Naplánovali si aj v spolupráci medzi petrovským a divadlom z Prievidze naštudovať stredovekú zbojnícku drámu Marketa Lazárová v réžii Petra Serge Butka. Ale pre nemožnosť partnera zo Slovenska ukončiť projekt, nielenže predstavenie neuskutočnili, ale aj získané peniaze pre projekt vrátili aj do rozpočtov na Slovensku a v Srbsku.

Takže im v roku 2018 zostalo k dispozícii iba 360 tisíc dinárov získaných z lokálneho rozpočtu.

Ešte vždy mali aktívne predstavenie z roku 2017 Vtáci v dome/Birds in the House. Po tom, čo toto predstavenie predvlani zožalo úspech nielen doma, ale aj v zámorí, zvlášť v Argentíne a malo 19 repríz, aj v roku 2018 toto predstavenie neprestalo žiť.

Ďalšie turné predstavenie Vtáci v dome/Birds in the House v Južnej Amerike malo vlani v Brazílii. Najprv ho vlani zahrali doma v Petrovci a potom ešte 8-krát od polovice októbra do konca novembra v Latinskej Amerike.

Turné sa uskutočnilo v rámci osláv 100 rokov od vzniku Československa a zorganizovali ho diplomatické predstavenstvá Česka, Slovenska a Brazílie.

Zhromaždenie Divadla VHV Petrovec

Tieto údaje v rámci správy o činnosti 2018 uviedol predseda divadelníkov Ján Černák na výročnom zhromaždení Divadla VHV Petrovec včera večer v divadelnom klube.

K tomu Černák uviedol, že okrem zamerania na prezentáciu vlastnej divadelnej tvorby, Divadlo VHV Petrovec svoje aktivity usmernilo aj na spoluprácu. Privítalo aj tri hosťujúce inscenácie zo Slovenska, vrátane tradičných priateľov z Brezna, ale aj z Kysáča.

Okrem toho v máji a v júni štátna televízia na Slovensku premietala ich dokumentárno-hraný film Óda na rovinu.

K manku vlastných prostriedkov pre divadelnú činnosť prispelo rozhodnutie lokálnej samosprávy o zákaze pohostinnej činnosti ich klubu. Takže vlastné akcie v klube boli zredukované na minimum.

Aktivity v roku 2019

Tretie predstavenie, ktoré si vlani naplánovali, sa predsa ukončuje v tomto roku a čoskoro bude aj jeho premiéra. Ide o detskú inscenáciu Traja zhavranelí bratia v réžii Svetlany Gaškovej.

Ako druhé predstavenie pre rok 2019 sa v petrovskom divadle VHV rozhodli uviesť klasické činoherné herecké predstavenie Proces Franca Kafku v réžii Petra Butka.

Okrem toho, v tomto roku ešte budú hrať aj predstavenie Úplný Gogoľ. V prípade možnosti Birds in the House bude mať ešte jedno zahraničné turné.

Na zhromaždení, ktorým predsedala Ružena Černáková-Šimoniová, si petrovskí divadelníci povedali na rovinu aj o problémoch, ktoré tlačia aj ich divadelnú inštitúciu. A ročné členské zvýšili na 500 dinárov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs