Aktivity primerané možnostiam

14.feb 2013

V sobotu 9. februára v priestoroch Slovenského národného domu prebiehalo výročné zhromaždenie kysáčskych starobných penzistov. Na zasadnutí sa zúčastnil značný počet nielen členov tejto miestnej organizácie, ale aj hostí z Mestskej organizácie starobných penzistov Nový Sad a penzistov z Telepu a Rumenky, s ktorými Kysáčania najviac spolupracujú. Treba, samozrejme, spomenúť aj hostí, ktorí prišli z miestnych spolkov, združení, inštitúcií, Matice a Miestneho spoločenstva.

Z pracovnej časti snemovania

Snemovanie prebiehalo tak, ako je to už zvykom. Predseda Pavel Medveď prečítal správu o vlaňajšej činnosti a zdôraznil, že penzisti v súlade s možnosťami realizovali aktivity zamerané na zvýhodnené zásobovanie svojich členov. Okrem toho 11-krát boli na jednodňových výletoch a evidovali členov, ktorí majú nároky na liečenie v kúpeľoch. Štyridsiatim starým a chorým členom s najnižšími príjmami odniesli balíky s ovocím, olejom a cukrom a pre všetkých členov zorganizovali očnú prehliadku. Okrem štvrtkových stretnutí zorganizovali zábavy s hudbou k 25. máju a 29. novembru. Keďže zábavy tohto druhu patria k tradičným, naplánovali si ich aj na tento rok, čo vyplynulo z programu, ktorý tiež prečítal predseda starobných penzistov. Uviedol, že penzisti sa nemienia vzdať aktivít, ktoré sa osvedčili v roku za nami. Chceli by k tomu nadviazať spoluprácu s penzistami z Petrovca, Hložian a Kulpína a mala by sa urobiť i sanácia čelného múra na Dome penzistov. Ako bolo počuť, v Miestnej organizácii starobných penzistov sa vlani hospodárilo dobre. Svedčí o tom nielen zvyšok peňazí v hodnote bezmála 72-tisíc, ale aj správa Dozornej rady, ktorú podal predseda Ján Zaťko. V januári bežného roku k starobným penzistom pribudlo 18 členov.

Okrem pozdravných príhovorov a informácií o oslave 240 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča hostia mali i návrhy. Tí z mesta aj niekoľko užitočných informácií. Navrhli penzistom organizovať prednášky zo zdravotníctva, zapojiť sa do príprav na Olympiádu pre penzistov. Je tu možnosť učiť sa pracovať na počítači. Penzistov zaujímal aj osud bezplatných mesačných lístkov na mestskú prepravu a informovali ich aj o tom, že sa v meste pripravuje organizovaný denný pobyt pre starších občanov. Hovorilo sa aj o tom, že by penzisti v Kysáči – starobní a invalidi práce – mali viac spolupracovať.

Účastníci sobotňajšieho snemovania iste neoľutovali, že prišli, lebo nielenže počuli, čo nového, ale sa v spoločnosti rovesníkov po schôdzi mohli pekne zabaviť.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs