Autorské výtlačky v rukách spisovateľov

10.sep 2013

SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM NAPLNO PLNÍ VYDAVATEĽSKÝ PLÁN

Jednoznačne možno tvrdiť, že tohtoročná knižná žatva v Slovenskom vydavateľskom centre v Petrovci bude úspešná. Dokonca riaditeľ SVC Vladimír Valentík o nej hovorí ako o rekordnej v celej dlhodobej tradícii publikovania kníh u nás. Tvrdenie podporuje faktom, že z vydavateľského plánu na rok 2013, v ktorom šéfredaktor knižných vydaní SVC Víťazoslav Hronec projektoval tlač 25 titulov, dodnes vyšlo už desať kníh a ďalšie sa pripravujú.

37autori_SVC

Vydavatelia a autori: (zľava) Vladimír Valentík, Mária Kotvášová-Jonášová, Ružena Šimoniová-Černáková, Ileana Ursuová, Víťazoslav Hronec, Viera Benková a Samuel Boldocký

Autorské výtlačky niektorých z vydaných kníh sa 6. septembra v Petrovci dostali aj do rúk svojich autorov. Na slávnostnom odovzdaní autorských exemplárov, ktoré zorganizovali k 6. výročiu založenia SVC, istým spôsobom na svoju čitateľskú púť „vykročili“ knihy piatich autorov. Svoje najnovšie knihy už v rukách majú Viera Benková, zbierku básní Exlibris morušových listov, a Mária Kotvášová-Jonášová prózu pre dospievajúcich Višňový lekvár. Od apríla sedemdesiatnik Samuel Boldocký sa potešil súbornému dielu z oblasti literárnej kritiky Svedectvo doby vo výbere Adama Svetlíka, kým v edícii Vedecké zošity Ružene Šimoniovej-Černákovej vyšla doktorská dizertácia Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty. Vydavateľstvo sa v tomto roku prinavrátilo k dobrej tradícii prekladania literárnych diel autorov národnostných spoločenstiev do iných menšinových jazykov vo Vojvodine, a to prekladom básní rumunskej poetky Ileany Ursuovej Rybím jazykom.

Spokojní s obnovením tradície publikovania prekladu inorečových literárnych diel: Víťazoslav Hronec a Ileana Ursuová

Spokojní s obnovením tradície publikovania prekladu inorečových literárnych diel: Víťazoslav Hronec a Ileana Ursuová

V tomto roku vydavateľstvo uviedlo aj novú edíciu pod názvom Iní o nás, v ktorej ako prvý zväzok vyšla kniha Dalimira Hajka Dozrievanie do skutočnosti, dozrievanie do sna. Na slávnostnom udelení kníh pripomenuli aj ďalšie tohtoročné knižné kumšty z kuchyne SVC. Ide o vedecky fundovanú knihu Nárečie Aradáča na pozadí vzniku a vývinu obce Daniela Dudka, knihu Jána Dorču Spomienky, ktorú zostavil V. Valentík a ktorej prezentácia bola počas Petrovských dní divadelných, ako aj o brožúrku Lepší vdovec než mládenec Juraja Ribaya. Už je známe, že toto vydavateľstvo dobre spolupracuje aj s inými inštitúciami a združeniami, o čom svedčí aj spolupráca so spolkami žien z Kulpína a Petrovca, ktorej výsledkom je vydanie kuchárky Bez raňajok ani krok a 2. vydanie kuchárky Takto to chutí po petrovsky.

Naša literárna elita, ktorá bola na tomto udelení, sa uzhodla na tom, že ide naozaj o bohatý vydavateľský opus, z ktorého knihy si určite nájdu svojich čitateľov. Čitateľ sa k publikáciám iste dopátra – aj napriek nezáujmu niektorých našich médií o konkrétnu akciu SVC, ktorú bolo treba prezentovať širšej verejnosti a tým spôsobom sfúknuť vietor do chrbta našim novým knižným vydaniam.

V. Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs