Komisia rozhodla

10.sep 2013

Obecná komisia, ktorá rozhoduje o časti obecného rozpočtu určenej na čiastočné financovanie cirkví pôsobiacich v Šídskej obci, na zasadnutí v pondelok 2. septembra rozoberala žiadosti cirkevných spoločenstiev o čiastočné financovanie. Podľa rozhodnutia komisie, z celkovej účelovej sumy 2 300 000 dinárov prevažnú časť usmernia na dokončenie prác na výstavbe novej budovy pravoslávneho Kostola svätého cára Lazara. Pre Slovenskú evanjelickú cirkev v Šíde určili 200 000 dinárov na ukončenie prác na výmene okien na budove kostola (na snímke). Slovenské evanjelické cirkevné zbory v Binguli a Ľube dostali po 50 000 dinárov a cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej cirkvi v Erdevíku 40 000 dinárov. Treba povedať, že tento návrh v stredu 4. septembra potvrdila aj Obecná rada.

St. S.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs