Podpísali zmluvy o angažovaní praktikantov

10.sep 2013

Na základe v júni vypísaného súbehu Obec Stará Pazova v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť uzavrela zmluvy s ôsmimi zamestnávateľmi o zamestnaní deviatich nezamestnaných osôb – praktikantov so VII. stupňom vzdelania na obdobie 12 mesiacov.

 

Praktikanti, zamestnávatelia a vedúci Obce Stará Pazova

Praktikanti, zamestnávatelia a vedúci Obce Stará Pazova

Zmluvy v mene Obce Stará Pazova v pondelok 9. septembra v budove Zhromaždenia obce podpísal predseda obce Đorđe Radinović. Medzi ôsmimi zamestnávateľmi sú: VKP Čistoća, Stredisko pre sociálnu prácu, Obecná správa, Základná škola Simeona Aranického, Priestupkový súd v Rume – Oddelenie v Starej Pazove, Turistická organizácia Obce Stará Pazova, Zverolekárska stanica a podnik Ergo-donum Nové Bánovce.

Obecné Oddelenie pre hospodárstvo sa pravidelne zúčastňuje v písaní projektov s cieľom získať prostriedky (z pokrajinskej a republikovej úrovne) na zabezpečenie prvej šance pre mladých vzdelaných ľudí. Konkrétne keď ide o realizáciu tohto projektu, Staropazovská obec zabezpečila na zamestnanie praktikantov dve tretiny vlastných prostriedkov, a tým prispela k zmenšeniu nezamestnanosti v obci. Vďaka účasti v tomto projekte praktikanti získajú skúsenosti na samostatné vykonávanie prác v oblasti, v ktorej nadobudli vysokoškolské vzdelanie, nadobudnú pritom pracovné skúsenosti, a tým získajú možnosť absolvovania odbornej štátnej skúšky. Prvú šancu v pondelok dostali právnici, profesori zemepisu, zverolekári…. Vďaka tomuto projektu zamestnávatelia bez vkladania prostriedkov majú k dispozícii kvalitný a vzdelaný káder.

„Lokálna samospráva sa aktívne zapája do projektov zamestnávania nezamestných osôb,“ povedal okrem iného počas pondelkového slávnostného podpisovania zmlúv Milenko Vučinović, predseda obecnej Rady pre zamestnávanie. Podľa slov predsedu obce ide o peknú príležitosť pre ôsmich akademických občanov z územia obce, ktorí sa po ročnom zdokonaľovaní môžu zamestnať aj na neurčitú dobu. Ďalšie kolo odborného zdokonaľovania sa plánuje pre nezamestnané osoby s vyššou a strednou školou. Praktikantov a ich zamestnávateľov v mene Staropazovskej obce pozdravil aj Goran Savić, námestník predsedu obce pre ekonomický rozvoj a strategický marketing.

A. Lš.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs