Báčsky Petrovec

3.okt 2013

Komisia pre komasáciu a Obec Báčsky Petrovec v pondelok 23. septembra zorganizovali zhromaždenie občanov, na ktorom prítomní vzhliadli návrh projektu novej cestnej a kanálovej siete v petrovskom chotári. Do tohto návrhu je možné nahliadnuť i v priestoroch Vrbary, v kabinete predsedu obce, v Miestnom spoločenstve Petrovec alebo aj elektronicky na obecnej internetovej stránke.

x x x

V Zhromaždení obce Báčsky Petrovec v stredu 25. septembra v organizácii obecnej Kancelárie pre mladých záujemcom a predovšetkým študentom predstavili výhody projektu Lokálna akademická sieť.

x x x

Podnikateľské a inovačné stredisko Báčsky Petrovec vypísalo súbeh na nových obyvateľov PIC. Vyzývajú mladých podnikateľov, aby sa uchádzali o kancelárie rozlohy 8 až 15 m² po zvýhodnených cenách. Prihlášky treba podať do 10. októbra. Na súbeh môžu aplikovať právnické osoby, podnikatelia z územia obce, ktorí podnikajú kratšie ako 2 roky, alebo sú vo fáze registrovania podnikov. Tlačivá prihlášok možno dostať v objekte PIC každý pracovný deň od 9. do 16. hodiny alebo elektronicky na mail: office@ewa.org.rs.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs