HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM

3.okt 2013

40BBmaterinsky

HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM. Byť polyglotom veľa znamená a súvisí aj s vysokým stupňom tolerancie napríklad v multietnickom prostredí, akým je i Biele Blato. Nemôže nikto povedať, že táto osada nie je Európa v malom. Hovorí sa tu po slovensky, maďarsky, bulharsky, srbsky, nemecky, rómsky, občas počuť aj taliansky jazyk, a všetky sú bieloblatské, lebo sú to jazyky srdca. Zvlášť u žiakov vraj neraz v prejave cítiť trochu neobvyklý prízvuk. To je ten každodenný vplyv viacerých európskych jazykov, jedinečný pravdepodobne v širšom okolí, ale zrozumiteľný všetkým. Potrebné je byť iba tolerantný, a to je niečo, čo sa tu pestuje ako súčasť dobrého dedičstva. Tak sa tieto deti učili a naučili, a tak sa učia aj dnes: po slovensky, maďarsky, bulharsky, srbsky. Aj tieto deti na fotografii, žiaci 5. ročníka – aj keď sa vo vyšších ročníkoch základnej školy v Bielom Blate vyučuje výlučne po srbsky – si na hodinách slovenčiny s prvkami národnej kultúry pestujú svoj materinský slovenský jazyk, v čom im pomáha mladá učiteľka Adela Obšustová.

M. Nedeljkov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs