Bazár zdravia v Kovačici a Padine

12.okt 2015

Bazár zdravia v Kovačici a Padine

Z akcie Bazár zdravia v Kovačici

Z akcie Bazár zdravia v Kovačici

Dnes v miestnostiach MS Kovačica a Padina prebieha akcia Bazár zdravia, ktorý realizujú Obec Kovačica a Vláda AP Vojvodiny, v spolupráci s Vojvodinským domom zdravia.

V rámci tejto akcie zdravotní pracovníci občanom bezplatne merajú výšku, váhu, hladinu cukru, výšku krvného tlaku a pod.
Akcia sa končí o 14 hodine.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs