Predbežné výsledky doplnkových volieb v Kysáči

12.okt 2015

Predbežné výsledky doplnkových volieb v Kysáči

42DoplnkoveVolby

Budova MS Kysáč

Podľa predbežných výsledkov včerajších doplnkových volieb pre dvoch členov Rady a dvoch členov Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč na voľby vyšlo 1 172 občanov.

Keďže sa volilo dvoch členov tak do RMS ako i do Dozornej rady MS z neoficiálnych výsledkov vyplýva, že novými členmi rady budú Ján Pálik a Vladimír Francisty a členmi Dozornej rady Sava Vunić a Juraj Koza, všetci členovia SNS.

Jednotliví kandidáti na členov RMS dostali nasledovný počet hlasov: Zuzana Ďurovková – 161, Ján Pálik – 556, Ján Privizer – 384, dr. Ján Súdi – 371, Vladimír Francisty – 513 a Elena Fulmeková – 121.

Kandidáti na členov Dozornej rady získali nasledovný počet hlasov: Sava Vunić – 534, Zuzana Kardelisová – 137, Juraj Koza – 539, Taňa Privizerová – 413, Vladimír Sabo – 333 a Elena Čiefová – 155.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs