Kreatívne kulpínske deti sa prejavili počas Detského týždňa

12.okt 2015

Kreatívne kulpínske deti sa prejavili počas Detského týždňa

 

Kulpínski žiaci boli hrdí na Strom detských práv, ktorý samostatne vypracovali

Kulpínski žiaci boli hrdí na Strom detských práv, ktorý samostatne vypracovali

Škôlkari Predškolskej ustanovizne Včielka v Kulpíne so svojimi vychovávateľkami a žiaci Základnej školy Jána Amosa Komenského so svojimi učiteľmi počas uplynulého Detského týždňa  absolvovali celú paletu pestrých aktivít. Detský týždeň prebiehal pod mottom Podpora rodine – najlepšia podpora deťom!

V rámci početných akcií si všetky skupiny škôlkarov s pôžitkom mohli  pozreli divadielko Mesačný bál, ktoré zahrali divadelníci z Petrovca. Mali aj športový deň na otvorenom, ktorý iba sčasti prekazil dážď.

Škôlkari za pomoci mám a starých mám robili koláče

Škôlkari za pomoci mám a starých mám robili koláče

Chystali aj rôzne koláče, robili figúrky z ovocia a zeleniny, navštívili zubnú ordináciu. Venovali sa aj výtvarným aktivitám, robili predmety z recyklovaného materiálu, farebné masky z papiera…

Aj na farebné papierové masky deti za pomoci starších využili bohatú obrazotvornosť

Aj na farebné papierové masky deti za pomoci starších využili bohatú obrazotvornosť

Tento týždeň bol spestrený i pútavou prednáškou z oblasti astronómie pre vyššie ročníky ako aj počítačovými hrami, divadielkom a kamarátením s hercami a, pravdaže, prijímaním prvákov do Detského zväzu, ako poinformovala jeho vedúca učiteľka Vesna Lekárová.

Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs