Beowine

14.feb 2013

Stoštyridsať vystavovateľov, z čoho päťdesiat zahraničných z trinástich krajín s bohatou tradíciou vo výrobe vína (Francúzska, Slovinska, Španielska, Grécka, Švédska, Rumunska, Bulharska, Macedónska…), viac ako dve tisíce štvorcových metrov výstavných priestorov v hale 2 Belehradského veľtrhu, stovky rôznych nápojov, ktoré prezentujú od 21. do 24. februára… Takto by znela tá najstručnejšia charakteristika nadchádzajúceho 4. Medzinárodného veľtrhu vína BEOWINE, podujatia, ktorého ústredným zámerom je, aby známy nápoj bol nielen náš popredný brand, ale i stály trend. O možnostiach, ako to dosiahnuť, hovorili v utorok na tlačovej besede v Hospodárskej komore Belehradu predstavitelia ministerstiev, hospodárskych komôr a samotných vinárov (na snímke).

                                                                                                 O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs