Zmluva obce a UNICEF o spolupráci

14.feb 2013

Slávnostné podpísanie zmluvy medzi Obcou Stará Pazova a UNICEF (Detským fondom Spojených národov) sa konalo v stredu 6. februára vo veľkej sieni Národného domu futbalu. Zmluvu podpísali Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, a Bojana Jovićevićová, predstaviteľka UNICEF. Touto zmluvou sa Obec Stará Pazova ako prvá lokálna samospráva v Srbsku stala členom Klubu priateľov UNICEF, čo znamená, že prácu klubu bude podporovať mesačnými peňažnými príspevkami. Program Klubu priateľov UNICEF zahrnuje zveľadenie postavenia detí v Srbsku. Pri tejto príležitosti Đorđe Radinović v úvodnom prejave okrem iného povedal:

Predstavitelia lokálnej samosprávy a škôl vo veľkej sieni Národného domu futbalu v Starej Pazove

– Som rád, že Obec Stará Pazova – obec solidarity sa stala i priateľom UNICEF. Vytvorili sme tím, ktorý spoločnými silami prispeje k zabezpečeniu lepšej a krajšej budúcnosti pre deti v Srbsku.

Za podporu sa tejto lokálnej samospráve poďakovala Bojana Jovićevićová, ktorá zároveň oznámila ďalšiu spoluprácu prostredníctvom zapájania škôl z územia obce do programu Škola bez násilia. Na tejto slávnosti sa zúčastnila aj Biljana Lajovićová, koordinátorka Jednotky pre prevenciu násilia v Ministerstve školstva, vedy a technologického rozvoja, ktorá prítomným riaditeľom a predstaviteľom základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce predstavila projekt Škola bez násilia. Doteraz na území obce iba pazovská Základná škola Simeona Aranického získala certifikát Škola bez násilia a čiastočne sa tento program začal uplatňovať i v Základnej škole Nikolu Teslu v Nových Bánovciach.  Pod patronátom obce sa v nasledujúcich troch rokoch všetky základné školy z územia obce majú zapojiť do tohto projektu.

Podľa slov Lajovićovej ministerstvo už ôsmy rok podporuje projekt Škola bez násilia, do ktorého je doteraz zapojených 251 škôl v Srbsku. Ďalej zdôraznila, že sa prostredníctvom prieskumov zistilo, že sú efekty práce oveľa väčšie, keď je celá lokálna samospráva zapojená do programu, a že dobrým príkladom je aj Staropazovská obec.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs